చర్చ:వికిపీడియా:Setting up your browser for Indic scripts

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అయ్యో! ఇంగ్లిషు wikipediaలో ఈ వ్యాసము లేనేలేదు! వాళ్ళు పారవేసినట్టున్నరు... ఎమైయ్యింది దానికి?

   #redirect వికీపీడియా చర్చ:Setting up your browser for Indic scripts
లేదండీ, ఆ లింకు తప్పు. అది తెలుగు వికీపీడియాలోని పేజీకే పోవాలి. సాఫ్టువేరులో ఏదో లోపం ఉండడం చేత అది ఇంగ్లీషు వికీపీడియాకు పోతోంది. అక్కడ పేజీలేదు కాబట్టి లేదనే చూపిస్తోంది. త్వరలో అది సరి కావచ్చనుకుంటాను. __చదువరి (చర్చ, రచనలు) 08:02, 8 జనవరి 2007 (UTC)
Wikipediaను వికీపీడియాగా మార్చాను. అలా మార్చిన తరువాత లింకు తెవికీలో ఉన్న వ్యాసానికే దారిమార్చబడుతున్నది. Wikipedia అని ఇస్తుంటే ఆంగ్ల వికీకి దారి మారుస్తుంది. ఇది మీడియావికీ సాఫ్టువేరులో దొర్లిన పొరపాటు అయితే మనం చాలా పేజీలలో మార్పులు చేయాల్సుంటుంది... __మాకినేని ప్రదీపు (చర్చదిద్దుబాట్లుమార్చు) 09:20, 8 జనవరి 2007 (UTC)