చలిమిడి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చలిమిడి వరిపిండితో తయారుచేసుకొనే ఆహార పదార్ధము. దీనిలో రెండు విధములు: పచ్చి చలిమిడి, పాకపు చలిమిడి. పాకపు చలిమిడి ఎక్కువకాలం నిలువ ఉంటుంది.

  • పచ్చి చలిమిడి: బియ్యము నానబోసి, పిండిచేసి, బెల్లము లేక పంచదార కలిపి, అందులో కొబ్బరికాయ ముక్కలు లేదా కొబ్బరికోరు చేర్చి, నీరయినా లేదా పాలయినా పోసి కలిపి ముద్ద చేయుదురు. ఇది పచ్చి చలిమిడి.
  • పాకపు చలిమిడి: బెల్లము లేక పంచదార పాకము తయారుచేసి, అందులో కొబ్బరి లేదా నువ్వుపప్పు కలిపిన బియ్యపుపిండిని పోసి కలుపుతారు. ఇది తీసి గుత్తముగా కలిపిన లేహ్యపు ముద్దవలె నుండును. ఇది పాకపు చలిమిడి. ఈ పాకపు చలిమిడి అరిసెలుగ, పాకుండలుగ వండుదురు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చలిమిడి&oldid=2950325" నుండి వెలికితీశారు