జీవితం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • జీవితం ఒక ప్రయాణం, పరోపకారిగా జీవించు.