జీవ సందీప్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శరీరం లోపల జరిగే ఆక్సీకరణ చర్యలవల్ల జీవరాసులలో కాంతి ఉత్పాదనం కావడాన్ని జీవ సందీప్తి (Bioluminescence) అంటారు. లూసిఫెరిన్ అనే పదార్థం లుసిఫెరేస్ ఎంజైమ్ చర్మవల్ల ఈ ఆక్సీకరణ జరుగుతుంది. ఉదా: మిణుగురు పురుగులు, నాక్టిల్యూకా, అగాధ మత్స్యాలు.