జేన్ ఫోండా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
జేన్ ఫోండా
జననం
జేన్ సీమో ఫోండా

(1937-12-21) 1937 డిసెంబరు 21 (వయసు 86)
న్యూయార్క్ సిటీ, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు
ఇతర పేర్లుజేన్ ఎస్. ప్లెమన్యికోవ్[1] (రోజర్ వాదిమ్ ప్లెమన్యికోవ్ ని పెళ్ళి చేసుకోవడం వల్ల)
విద్య
 • వాసర్ కాలేజీ
 • యాక్టర్స్ స్టూడియో
 • ఎమ్మా విలియర్డ్ స్కూల్
వృత్తి
 • నటి
 • ఉద్యమకారిణి
క్రియాశీల సంవత్సరాలు1959–ప్రస్తుతం
రాజకీయ పార్టీడెమోక్రాటిక్
జీవిత భాగస్వామి
 • రోజర్ వాదిమ్
  (m. 1965; div. 1973)
 • టామ్ హెడెన్
  (m. 1973; div. 1990)
 • టెడ్ టర్నర్
  (m. 1991; div. 2001)
భాగస్వామిరిచర్డ్ పెర్రీ (2009–2017)
పిల్లలు3
తల్లిదండ్రులు
బంధువులు

<section rel="cx:Section" id="cxTargetSection3" data-mw-cx-source="Google"> జేన్ సేమౌర్ ఫోండా (జననం డిసెంబర్ 21, 1937) ఒక అమెరికన్ నటి, ఉద్యమకారిణి, మాజీ ఫ్యాషన్ మోడల్. ఆమె సినిమా స్టార్ గా గుర్తింపు పొందింది.[2] ఫోండా రెండు అకాడమీ అవార్డులు, రెండు బ్రిటీష్ అకాడమీ ఫిల్మ్ అవార్డులు, ఏడు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డులు, ఒక ప్రైమ్‌టైమ్ ఎమ్మీ అవార్డు, AFI లైఫ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డు, గోల్డెన్ లయన్ గౌరవ పురస్కారం, ఆనరరీ పామ్ డి'ఓర్, సిసిల్ బి. డిమెల్ పురస్కారం వంటి పలు ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు అందుకుంది అందుకుంది.

</section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection4"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection5"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection6"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection7"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection8"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection9"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection10"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection11"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection12"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection13"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection14"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection15"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection16"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection17"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection18"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection19"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection20"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection21"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection22"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection23"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection24"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection25"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection26"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection27"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection28"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection29"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection30"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection31"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection32"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection33"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection34"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection35"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection36"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection37"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection38"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection39"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection40"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection41"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection42"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection43"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection44"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection45"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection46"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection47"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection48"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection49"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection50"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection51"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection52"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection53"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection54"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection55"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection56"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection57"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection58"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection59"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection60"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection61"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection62"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection63"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection64"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection65"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection66"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection67"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection68"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection69"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection70"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection71"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection72"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection73"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection74"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection75"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection76"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection77"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection78"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection79"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection80"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection81"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection82"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection83"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection84"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection85"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection86"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection87"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection88"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection89"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection90"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection91"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection92"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection93"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection94"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection95"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection96"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection97"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection98"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection99"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection100"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection101"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection102"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection103"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection104"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection105"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection106"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection107"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection108"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection109"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection110"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection111"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection112"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection113"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection114"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection115"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection116"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection117"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection118"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection119"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection120"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection121"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection122"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection123"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection124"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection125"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection126"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection127"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection128"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection129"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection130"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection131"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection132"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection133"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection134"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection135"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection136"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection137"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection138"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection139"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection140"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection141"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection142"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection143"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection144"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection145"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection146"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection147"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection148"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection149"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection150"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection151"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection152"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection153"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection154"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection155"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection156"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection157"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection158"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection159"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection160"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection161"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection162"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection163"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection164"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection165"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection166"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection167"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection168"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection169"></section><section rel="cx:Placeholder" id="cxTargetSection170"></section>

మూలాలు[మార్చు]

 1. Congressional Serial Set Archived ఏప్రిల్ 15, 2023 at the Wayback Machine (1973). U.S. Government Printing Office. p. 103
 2. Goldwert, Lindsay (September 14, 2010). "Jane Fonda is back in her leotard, at 72; iconic actress and fitness guru to debut new fitness DVDs". New York Daily News. Archived from the original on March 28, 2019. Retrieved July 23, 2013.