టక్కు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

టక్కు [ ṭakku ] ṭakku. తెలుగు n. A trick, a pretence, guile, Gamesomeness, a prank. (Hence the word Thug or assassin is derived.) v. a. To deceive, to pretend. దగాచేయు. టక్కులాడి ṭakku-l-āḍi. n. A deceitful woman. టక్కులు చేయునది. టక్కులాడు ṭakku-l-āḍu. n. A cheat. మోసము చేయువాడు. టక్కరి ṭakk-ari. n. A rogue, a hypocrite. మోసకాడు, మోసకత్తె adj. Treacherous, wily. టక్కరికాడు a deceiver మోసకాడు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=టక్కు&oldid=666024" నుండి వెలికితీశారు