తిరగలి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిరగలి... వెంకట్రామా పురంలో తీసిన చిత్రము

పప్పులను ధినుసులను మెత్తగా పిండి చేయుటకు తిరగలిని ఉపయోగిస్తారు. పల్లెలలో ప్రతి వారి ఇంట ఈ తిరగిలి అను సాధనం చూడవచ్చు. గుండ్రంగా బల్లపరుపుగా ఉండే రెండు పెద్ద బండ్లను ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టి సమాంతరముగా త్రిప్పుతారు. ఇలా త్రిప్పేందుకు క్రింది బండ మధ్య ఒక రంద్రము చేసి దానిలో ఒక కర్ర లేదా ఇనుపకడ్డీ అమర్చుతారు.

దాన్యపు గింజలను పిండిగా మార్చుటకు, ఈ తిరగలి ని గతంలో పల్లెలలో విస్తారంగా వాడేవారు. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ పని చేయడానికి యంత్రాలు రావడంతో ఇవి మరుగున పడ్డాయి. గతంలో ఈ చేతి యంత్రానికి జంతువులతో త్రిప్పి పని చేయించే వారు.

Stone grinder
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తిరగలి&oldid=2061937" నుండి వెలికితీశారు