తోడికోడళ్ళు (అయోమయనివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తోడికోడళ్ళు బహువచన పదం. దీనికి ఏకవచనం తోడికోడలు.


తోడికోడళ్ళు పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ తెలుగు సినిమా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. వాటి జాబితా: