త్రిపుండ్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నుదుట పెట్టుకునే మూడు నామాల బొట్టులోని మూడు రేఖలు.