దశ దిశలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. తూర్పు
  2. పడమర
  3. ఉత్తరము
  4. దక్షిణము).                            
  5. ఆగ్నేయము,(SE)
  6. వాయువ్యము(NW)
  7. నైఋతి(SW)
  8. ఈశాన్యము(NE)
  9. ఊర్థతము
  10. అధోభాగము

వివరణ = నలుదిక్కులు అనగా... తూర్పు, పశ్చిమ, ఉత్తర, దక్షిణ దిక్కులు, నలు మూలలు అనగా..... అగ్నేయము,వాయువ్యము, నైఋతి, ఈశాన్యము. అన్ని కలిపి ఎనిమిది దిక్కులు. వీటితో బాటు క్రింద, పైన అన్న దిక్కులను కలిపితే దశ దిశలు అవుతాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దశ_దిశలు&oldid=2950567" నుండి వెలికితీశారు