నపుంసకలింగం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పశుపక్షులు, ప్రాణములేని వస్తువులు, వాని విశేషములను తెలుపును.

నపుంసకలింగం[మార్చు]

పశుపక్షులు, ప్రాణములేని వస్తువులు, వాని విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: ఆవు, పూలు, చెట్లు, అది, అవి, మొదలైనవి.

ఇతర లింగములు చూడండి[మార్చు]

పుంలింగం
స్త్రీలింగం
నపుంసకలింగం
సామాన్య లింగము
లింగములు