స్త్రీలింగం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.

స్త్రీ లింగము[మార్చు]

స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: సీత, గుణవతి, ఆమె, అందగత్తె, మొదలైనవి.

ఇతర లింగములు చూడండి[మార్చు]

పుంలింగం
స్త్రీలింగం
నపుంసకలింగం
సామాన్య లింగము
లింగములు

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

స్త్రీలింగము[1]
స్త్రీలింగములు[2]
లింగములు[3]
  1. స్త్రీలింగము
  2. స్త్రీలింగములు
  3. లింగములు