సామాన్య లింగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.

సామాన్య లింగము[మార్చు]

సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.
ఉదా: కొందరు, అందరు, ఎందరు, మొదలైనవి.


ఇతర లింగములు చూడండి[మార్చు]

పుంలింగం
స్త్రీలింగం
నపుంసకలింగం
సామాన్య లింగము
లింగములు