పరదేశి (సినిమా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పరదేశి అంటే ఇతర దేశస్తుడు. పరదేశి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: