పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రచనలు[మార్చు]

  1. శ్రీమదాంధ్ర శంకరవిజయము
  2. చైతన్య క్రియా యోగము
  3. విద్యారణ్యచరిత్ర
  4. పంచకావ్యకథానిధి
  5. మేదిని