పురీషనాళం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పురీషనాళం
Anorectum-en.svg
Anatomy of the anus and rectum
గ్రే'స్ subject #249 1183
ధమని middle rectal artery, inferior rectal artery
సిర middle rectal veins, inferior rectal veins
నాడి inferior anal nerves, inferior mesenteric ganglia[1]
లింఫు internal iliac lymph nodes
Precursor Hindgut
MeSH Rectum
Dorlands/Elsevier r_05/12697487

పురీషనాళము (Rectum) పెద్ద ప్రేగులో చివరగా మలము నిలువచేయబడు ప్రదేశము. ఇది మానవులలో 12 సె.మీ. పొడుగుంటుంది.

  • కొన్ని మాత్రలు ఇందులో ఉంచి వైద్యం చేసే పద్ధతి.
  • వ్యాధినిర్ధారణలో వేలుతో లోపల పరీక్షచేయడము ఒక పద్ధతి.
  • బాగా చిన్నపిల్లలలో శరీర ఉష్ణోగ్రత కొలవడానికి ఇదొక మార్గము.
  1. Physiology at MCG 6/6ch2/s6ch2_30