సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

Jump to navigation Jump to search
సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి MelancholieBot గుంపులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సభ్యులు: బాట్లు

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

  • 11:33, 8 జూన్ 2008 Mpradeep చర్చ రచనలు, MelancholieBot యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని (ఏమీలేవు) నుండి బాట్ కు మార్చారు (ఇప్పటి వరకూ అంతర్వికీ బాటుగానే పని చేసింది, చలా ఇతర ప్రాజెక్టులలో ఇప్పటికే బాటుహోదా లభించింది)