రుక్మిణీ కల్యాణము (సినిమా): కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
4,141 బైట్లు చేర్చారు ,  6 సంవత్సరాల క్రితం
(Created page with '{{సినిమా| name = రుక్మిణీ కల్యాణము | director = విభూతి దాస్| year = 1937| language = తె...')
 
 
==పాటలు==
# అంకిలి సెప్పలేదు చతురంగ బలంబులతోడ (పద్యం) -
 
# ఇహలోకమే యాహా ఆమోదమేగా యీ -
# ఔరౌరా నీచహృదయా వీడు మా బాలామణిన్ -
# కన్నియమీద నా తలంపు గాడముకూరుకు రాదు (పద్యం) -
# కులమా విద్యయా పౌరుషంబఘనమా కోశంబు (పద్యం) -
# గోవిందా జయ మాధవా కుజనగణవిదారి -
# ఘనుడా భూసురుడేగెనో నడుమ మార్గ శ్రాంతుడై (పద్యం) -
# ఘనులాత్మీయతయో నివృత్తికొరకై గౌరీశు (పద్యం ) -
# చెలియా యేమిపరాకో యమ్మబళారే చూడుమా -
# చెలీచెలీ అహో బలే ఇతడే రేడో కనవే పన్నుల జానెడేమో -
# చెలువంజేకొని యెగ్గుసిగ్గు చెడి ఛీ ఛీ దొంగయై పోయే (పద్యం) -
# జలజాతేక్షణుతోడి తెచ్చితిన్ నా సందేశము (పద్యం) -
# ధన్యమూర్తినైతి నేటికిన్ దగపతి హరియగుట - కె. రఘురామయ్య
13. నను రాజన్యులు మచ్చరించియదుసేనన్ (పద్యం) -
14. నిజమనోభావమేయ చంచలంబౌచో విజయం -
15. నీ మహిమ గన్గొన నేర్చుదురే వేదాంత విద్య -
16. నీలజీమూతసన్నిధి శరీరము వాడు (పద్యం) -
17. పరమేశా సుజనావనా శౌరీ సురవినుతా దివ్యచరణా -
18. ప్రాణేశా నీ మంజుభాషలు వినలేని కర్ణరంద్రబుల (పద్యం) -
19. బలశాలినను నహంభావముండుట జేసి (పద్యం) -
20. భూనాదుల్ మోదమున జెందముందు సేవలు గొని -
02. మగధనాధుపోర నుడియింప బొలను (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
21. మధుపాన వివశతామయునిపై బడియీడ్చి (పద్యం) -
22. మనవంశ మర్యాద మది తలంపవే తండ్రి (పద్యం) -
23. మరచితే నెచ్చెలి మన భారతలక్ష్మీ శోభా -
24. మురళీ గోపాలబాలా మోసము జరిగెను మోహన -
25. మూర్తిగాన రూపఖనీ ముగుదయౌ రుక్మిణి (పద్యం) -
26. మెచ్చెభవద్గుణోన్నతికమే యధనావళులిచ్చే (పద్యం) -
27. యదుకులాన్వయమణి యశోదా నంద కుమారా -
28. లీలదెలియ నౌనా గిరిధారి నీ దరిసెనమే -
29. శత్రుచ్చేదైక మంత్రం సకలముపనిషద్వాక్య (శ్లోకం) -
30. శారదాంబా నిరతదయను మము బ్రోవు సకల -
31. శ్రీగోపాలా లీలాబాలా శ్రీతాలోక భరణా గీతానందా -
32. శ్రీయుతముర్తియో పురుష సింహమ (పద్యం) -
33. సమయమిదే బ్రోవుమమ్మా శరణమిమ్మా విభుడు -
34. సుఖకరమాయే సదా మధు వేళ కోమల రీతి -
35. సురనాధలైనా జూడగలారె మరిమామలేన -
 
==మూలాలు==
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/1851631" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ