ప్రేమ పక్షులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేమ పక్షులు
A peach-faced Lovebird
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Agapornis

Selby, 1836
జాతులు

Nine - see text

ప్రేమ పక్షులు (ఆంగ్లం Love birds) అందమైన చిన్న పక్షులు.