ప్రేమ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేమ అనేది ఒక మధురభావన.

ప్రేమ అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: