ప్రోటాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Proton
Proton quark structure.svg
The quark structure of the proton. The color assignment of individual quarks is arbitrary, but all three colors must be present. Forces between quarks are mediated by gluons.
Classification Baryon
Composition 2 up quarks, 1 down quark
Statistics Fermionic
Interactions Gravity, electromagnetic, weak, strong
Symbol Error no symbol defined, Error no symbol defined, Error no symbol defined
Antiparticle Antiproton
Theorized William Prout (1815)
Discovered Ernest Rutherford (1917–1919, named by him, 1920)
Mass

1.672621777(74)×1027 kg[1]
938.272046(21) MeV/c2[1]

1.007276466812(90) u[1]
Mean lifetime >2.1×1029 years (stable)
Electric charge +1 e
1.602176565(35)×1019 C[1]
Charge radius 0.8775(51) fm[1]
Electric dipole moment <5.4×1024 e·cm
Electric polarizability 1.20(6)×103 fm3
Magnetic moment

1.410606743(33)×1026 J·T−1[1]
1.521032210(12)×103 μB[1]

2.792847356(23) μN[1]
Magnetic polarizability 1.9(5)×104 fm3
Spin 12
Isospin 12
Parity +1
Condensed I(JP) = 12(12+)

ప్రోటాన్ అనేది ఒక పరమాణువు, దీని చిహ్నం p లేదా p+, దీని ప్రాథమిక విద్యుదావేశం ధనావేశం, దీని ద్రవ్యరాశి న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి కంటే కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రోటాన్ల మరియు న్యూట్రాన్ల ద్రవ్యరాశి సుమారు ఒక అణువు ద్రవ్యరాశి అంత, ప్రోటాన్ల మరియు న్యూట్రాన్ల ఉమ్మడిని "కేంద్రకం" గా సూచిస్తారు. ఒకటి లేదా ఎక్కువ ప్రోటాన్లు ఒక అణువు యొక్క కేంద్రకంలో ఉంటాయి. కేంద్రకంలో ప్రోటాన్లు సంఖ్యను దాని పరమాణు సంఖ్య గా సూచిస్తారు. ప్రతి మూలకం ప్రోటాన్లు యొక్క ఒక ప్రత్యేక (అద్వితీయ) సంఖ్య కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి, ప్రతి మూలకం దాని స్వంత ప్రత్యేక పరమాణు సంఖ్య కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రోటాన్ పదం "మొదటి" అని అర్థానిచ్చే గ్రీకు పదం (The word proton is Greek for "first"), మరియు ఈ పేరు 1920 లో ఎర్నెస్ట్ రూథర్‌ఫర్డ్ చే ఉదజని కేంద్రకమునకు ఇవ్వబడింది. మునుపటి సంవత్సరాలలో రూథర్‌ఫర్డ్ హైడ్రోజన్ కేంద్రకమును (తేలికైన కేంద్రకమని తెలిసిన) ఢీకొట్టించడం ద్వారా నత్రజని యొక్క కేంద్రకం నుండి సంగ్రహించవచ్చని గుర్తించాడు.


The proton was therefore a candidate to be a fundamental particle and a building block of nitrogen and all other heavier atomic nuclei.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Mohr, P.J.; Taylor, B.N. and Newell, D.B. (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants", National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, US.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ప్రోటాన్&oldid=2288483" నుండి వెలికితీశారు