ప్లుమేరియా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నూరు వరహాలు
Plumeria alba flowers.jpg
Plumeria alba (White Frangipani)
Scientific classification
Kingdom
Division
Class
Order
Family
Genus

జాతులు

see text

కొన్ని జాతులు[మార్చు]

  • ప్లూమెరియా ఆల్బా ఎల్. ప్లూమెరియా ఆల్బా అనేది ప్లూమెరియా (అపోసినేసి) జాతికి చెందినది.
  • ప్లూమెరియా బ్రక్టేటా ఎల్.

మూలాలు[మార్చు]

  1. ఉదహరింపు పొరపాటు: సరైన <ref> కాదు; GRINSpecies అనే పేరుగల ref లకు పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు