ప్లుమేరియా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నూరు వరహాలు
Plumeria alba flowers.jpg
Plumeria alba (White Frangipani)
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Genus:
జాతులు

see text

కొన్ని జాతులు[మార్చు]

  • ప్లూమెరియా ఆల్బా ఎల్. ప్లూమెరియా ఆల్బా అనేది ప్లూమెరియా (అపోసినేసి) జాతికి చెందినది.
  • ప్లూమెరియా బ్రక్టేటా ఎల్.

మూలాలు[మార్చు]

  1. ఉదహరింపు పొరపాటు: సరైన <ref> కాదు; GRINSpecies అనే పేరుగల ref లకు పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు