ఫాసిజం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇటలీ దేశంలో 1920-1945 మధ్య ముస్సోలినీ మొదలుపెట్టి,పరిపాలనారెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ఒక ముఖ్య కారణంగా పరిగణించబడుతున్న తీవ్ర నియంతృత్వ జాతీయవాద పరిపాలనా విధానానికే ఫాసిజం అని పేరు. ఈ పదం సామాన్యార్థంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాఁటి ప్రభుత్వ, సంస్థా పాలనా యాజమాన్య పద్ధతులను సూచించే అర్థం లే ప్రాచుర్యం లో ఉంది.

ఫాసిజం జాతీయత పేరిట ప్రజా సమూహాలని ఒక్కతాటి మీదకు తేవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. విప్లవాత్మక నియంతల నాయకత్వంలో అధికపక్ష ప్రజల కొమ్ముగాచి (ఆ ప్రక్రియలో అల్పసంఖ్యాక వర్గాల అవసరాలను విస్మరిస్తూ) కొనసాగే వేర్పాటువాద ధోరణి ఫాసిజం. సహజం గానే ఈ పదానికి నవీన సమాజంలో ఆపాదన చెడు అర్థంలోనే ఉంది. మధ్య ముస్సోలినీ మొదలుపెట్టి, రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ఒక ముఖ్య కారణంగా పరిగణించబడుతున్న తీవ్ర నియంతృత్వ జాతీయవాద పరిపాలనా విధానానికే ఫాసిజం అని పేరు. ఈ పదం సామాన్యార్థంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలాఁటి ప్రభుత్వ, సంస్థా పాలనా యాజమాన్య పద్ధతులను సూచించే అర్థం లే ప్రాచుర్యం లో ఉంది.

ఫాసిజం జాతీయత పేరిట ప్రజా సమూహాలని ఒక్కతాటి మీదకు తేవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. విప్లవాత్మక నియంతల నాయకత్వంలో అధికపక్ష ప్రజల కొమ్ముగాచి (ఆ ప్రక్రియలో అల్పసంఖ్యాక వర్గాల అవసరాలను విస్మరిస్తూ) కొనసాగే వేర్పాటువాద ధోరణి ఫాసిజం. సహజం గానే ఈ పదానికి నవీన సమాజంలో ఆపాదన చెడు అర్థంలోనే ఉంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఫాసిజం&oldid=2337293" నుండి వెలికితీశారు