ఫోటోషాప్ వెర్షన్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇప్పుడు అడోబ్ ఫోటోషాప్ ఫ్యామిలీ చిత్రం క్రింద కొత్త లోగోతో అన్ని ఫోటోషాప్ వెర్షన్ల విడుదల.

ఇప్పుడు అడోబ్ ఫోటోషాప్ ఫ్యామిలీ చట్రం క్రింద కొత్త లోగోతో అన్ని ఫోటోషాప్ వెర్షన్ల విడుదల

ఈ క్రింది పట్టిక థామస్ నోల్ (Thomas knoll), తమ్ముడు జాన్ నోల్ (John knoll)1988 వేసవిలో స్వతంత్రంగా తయారుచేసి విడుదల చేసిన ఫోటోషాప్ మొదటి వెర్షన్ నుండి అదే సంవత్సరంలో అడోబ్ కంపనితో పంపిణీకి ఒప్పందం చేసుకున్న తరువాత ఇప్పటివరకు విడుదల అయిన అడోబ్ ఫోటోషాప్ వెర్శన్ల విడుదల తేదీలు జరిగిన మార్పులు చేర్పులు, ఇతర సమాచారం తెలియచేస్తుంది.

సంచిక లేదా వెర్షన్ ప్లాట్ ఫారం సంకేత నామం విడుదల చేసిన తేది గుణాత్మక మార్పులు
0.63

0.63
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్ October 1988
107-mac.png

1.0.7
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్ February 1990
2.0 Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్ Fast Eddy June 1991
 • పాథ్ లు
250.png

2.5
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్ Merlin November 1992
విండోస్ విండోస్ Brimstone
ఇరిక్స్, సొలారిస్ November 1993
304.png

3.0
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్ Tiger Mountain September 1994
 • టాబ్బెడ్ పాలెట్టిస్
 • లేయర్లు
విండోస్విండోస్, ఇరిక్స్, సొలారిస్ [1] November 1994

4.0
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్,విండోస్విండోస్ Big Electric Cat November 1996
 • అడ్జెస్టుమెంట్ లేయర్లు
 • ఏక్షన్లు (మాక్రొస్)
Photoshop ver 5.png

5.0
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్,విండోస్విండోస్ Strange Cargo May 1998
 • ఎడిటబుల్ టైపు (previously, టైపు was rasterized as soon as it was added)
 • మల్టిపుల్ అన్ డు (హిస్టొరి పాలెట్టి)
 • కలర్ మేనేజెమెంట్
 • మాగ్నటిక్ లాస్సొ
Photoshop ver 5 5.png

5.5
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్,విండోస్విండోస్ February 1999
 • ఇమజ్ రేడితో కలిపి విడుదల
 • సేవ్ ఫర్ వెబ్
 • ఎస్త్రాక్ట్
Photoshop ver 6.png

6.0
Apple Computer Logo.png మ్యాకింతొష్,విండోస్విండోస్ Venus in Furs September 2000
 • వెక్టర్ షేప్స్
 • ఆధునీకరించిన యూసర్ ఇంటర్ఫెస్
 • లిక్విఫై ఫిల్టరు
 • లేయర్ స్టాయిల్స్/బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ డైలాగ్
Image of Photoshop -7.jpg

7.0 :పొటోషాప్ వెర్షన్లలో ఏడవదాని చిత్రం
Apple Computer Logo.pngమ్యాక్ ఓయస్ 'క్లాసిక్'/మ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ Liquid Sky March 2002
 • పూర్తిగా వెక్టార్ టెక్స్ట్ తయారు చేసుకునే సౌకర్యం
 • హీలింగ్ బ్రష్
 • కొత్త పెయింటింగ్ ఇంజన్
7.0.1 Apple Computer Logo.pngమ్యాక్ ఓయస్ 'క్లాసిక్'/మ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ August 2002
 • కెమెరా రా 1.x (ప్లగ్ ఇన్ ఐచ్హికం)
Photoshop ver 8 CS.png
పొటోషాప్ 8వ వెర్షన్ల నుండి సిఎస్ గా పేరు మార్చబడి కొత్త వెర్షన్లు విడుదల చేయబడుతున్నాయి.
చిత్రం:CS (8.0)
Apple Computer Logo.pngమ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ Dark Matter October 2003
 • కెమెరా రా 2.x
 • "స్లయిస్ పరికరం"" పూర్తి ఆధునికీకరణ
 • షాడో / హైలైట్ కమాండ్
 • మాచ్ కలర్ కమాండ్
 • లెన్స్ బ్లర్ ఫిల్టరు
 • స్మార్ట్ గయిడ్స్
 • రియల్ టైం హిస్టోగ్రాం
 • Detection and refusal to print scanned images of various banknotes[2]
 • Macrovision copy protection based on Safecast DRM technology
 • Scripting support for JavaScript and other languages
Photoshop ver 9 CS 2.png
|
ఫోటోషాప్ సిఎస్2(9.0)
Apple Computer Logo.pngమ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ Space Monkey April 2005
 • కెమెరా రా 3.x
 • స్మార్ట్ ఆబ్జేక్టేస్
 • ఇమేజ్ రాప్
 • స్పాట్ హీలింగ్ బ్రష్
 • రెడ్ ఐ టూల్
 • లెన్స్ కరేక్షన్ ఫిల్టరు
 • స్మార్ట్ షార్పెన్
 • స్మార్ట్ గయిడ్స్
 • వానిషింగ్ పాయింట్
 • Better memory management on 64-bit PowerPC G5 Macintosh machines running Mac OS X 10.4
 • High dynamic range imaging (HDRI) support (32 bit per channel floating point)
 • More smudging options, such as "Scattering"
 • Modified layer selection, such as ability to select more than one layer.
Photoshop vers 11 CS3.jpg

అడోబ్ ఫోటోషాప్ (11.0) సిఎస్3
Adobe Photoshop CS3 Extended retail box.jpg

అడోబ్ ఫోటోషాప్ సిఎస్3 ఎక్స్టెండెడ్
Apple Computer Logo.pngయూనివర్సల్ మ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ Red Pill April 16, 2007
 • Native support for the Intel-based Macintosh platform and improved support for Windows Vista
 • మార్చిన యూసర్ ఇంటర్ ఫేసు
 • Feature additions to Adobe Camera RAW
 • క్విక్ సేలేక్షన్ టూల్
 • Alterations to Curves, Vanishing Point, Channel Mixer, Brightness and Contrast, and the Print dialog
 • Black-and-white conversion adjustment
 • Auto Align and Auto Blend
 • Smart (non-destructive) Filters
 • Mobile device graphic optimization
 • Improvements to cloning and healing
 • More complete 32 bit / HDR support (layers, painting, more filters and adjustments)
 • వేగంగా ప్రారంభం (ఫోటోషాప్)
సిఎస్4,అడోబ్ ఫోటోషాప్ సిఎస్4ఎక్స్టెండెడ్ (11.0) Apple Computer Logo.pngయూనివర్సల్ మ్యాక్ ఓయస్ టెన్,విండోస్విండోస్ Stonehenge none
 • Leak to peer-to peer [1]

సమాచార సేకరణ[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]


 1. "1999: SUMMARY: సొలారిస్ -Adobe Products (a little long)". Archived from the original on 2011-05-18. Retrieved 2008-03-03.
 2. Photoshop and CDS