బహుమతి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బహుమతి అన్నది ఈ క్రింది వాడుకలను సూచిస్తుంది: