బానోత్ చంద్రావతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

'బానోత్ చంద్రావతి' కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా కి చెందిన వైరా శాసన సభ యం.యల్.ఏ , యస్.టి సామాజిక వర్గానికి చెందినది.