బారబలావతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

19వ శతాబ్దములో ఆంధ్ర దేశములోని ప్రతి గ్రామమునకు 12 మంది గ్రామ సేవకులు ఉండేవారు. వారిని బారబలావతి అనేవారు.

 • రెడ్డి - రెవిన్యూ శుంకము సేకరించును. దొంగతనము వంటి చిన్న చిన్న నేరములను, తగువులను తీర్చును. సాధారణముగ ఒక శూద్రుని రెడ్డిగా నియమించెదరు.
 • కరణము - గ్రామ లెక్కలు చూసును. సాధారణముగ ఒక నియోగ బ్రాహ్మణుని కరణముగా నియమించెదరు
 • కట్టుబడి - రెవిన్యూ సేవకుడు
 • తలారి - గ్రామ రక్షక భటుడు
 • ష్రాఫ్‌ / సరాఫు - ధాన్యము కొలుచువాడు
 • కంసలి- బంగారపు ఆభరణాలు చేసువాడు
 • వడ్రంగి
 • మంగలి
 • చాకలి
 • కుమ్మరి
 • తోటి - ఉడిచే వాడు
 • బేగరి