బిగ్నోనియేసి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బిగ్నోనియేసి
Amphitecna macrophylla5.jpg
Bigleaf Black Calabash (Amphitecna macrophylla)
Scientific classification
Kingdom
(unranked)
(unranked)
(unranked)
Order
Family
బిగ్నోనియేసి

Type genus
బిగ్నోనియా
Tribes

Bignonieae
Coleeae
Crescentieae
Eccremocarpeae
Oroxyleae
Tecomeae
Tourrettieae

Synonyms
Crescentiaceae Dum.

బిగ్నోనియేసి (లాటిన్ Bignoniaceae) పుష్పించే మొక్కలలో ద్విదళబీజాలకు చెందిన ఒక కుటుంబం.

ఇందులో సుమారు 650-750 జాతులు, 116-120 ప్రజాతులలో ఉన్నాయి. దీని పేరు జీన్ పాల్ బిగ్నోన్ (Jean-Paul Bignon) జ్ఞాపకార్థం ఉంచారు.


ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత[మార్చు]

  • కొన్ని జాతులను తోటలలో అందం కోసం పెంచుతారు.
  • టెబూబియా దారువు నుండి పలుచని చెక్కలు తయారుచేస్తారు.

ప్రజాతులు[మార్చు]

Tribe Bignonieae
Tribe Coleeae
Tribe Crescentieae
Tribe Eccremocarpeae
Tribe Oroxyleae
Tribe Tecomeae
Tribe Tourrettieae