బైనాక్యులర్స్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
బైనాక్యులర్స్

బైనాక్యులర్స్ (binoculars) అనేవి సుదూర వస్తువులు చూచునపుడు రెండూ కళ్ళు (ద్వినేత్ర దృష్టి) ఉపయోగించి చూడగలిగేలా ప్రక్కప్రక్కనే బిగించబడి, అదే దిశలోని స్థానమును సమానంగా రెండూ కళ్ళతో చూసే దూరదర్శినిలు.