బైబిల్లో ప్రస్తావించిన ప్రముఖ వ్యక్తుల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బైబిల్ అనేధి జుడాయిజం, క్రైస్తవ మతం లోని వాక్యాల యొక్క కానానికల్ సహసంబంధం.వేరువేరు మతాలు వేరువేరు వాక్యాలు, వివిధ ఆర్డర్లు,, కొన్నిసార్లు కలుస్తు విడిపొతు లేక ఎక్కువ వాక్యములను కలిగిన పుస్థకముల ఉంటాయి.క్రైస్తవ బైబిల్లు అరవై ఆరు ప్రొటెస్టంట్ కానన్ల నుండి యెనబై ఒకటి ఇథియోపియన్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చి కానన్ వరకు విస్తరించి ఉన్నాయి.

హిబ్రూ బైబిల్[మార్చు]

రాజులు[మార్చు]

యాజకులు[మార్చు]

 • అహరోను
 • ఎలియాజరు
 • ఎలి
 • ఫీనెహాసు

మకాబీస్[మార్చు]

 • ఎలిజార్ అవరాన్
 • జాన్ గ్రాస్
 • జాన్ హిర్కనస్
 • జోనాథన్ అఫస్
 • జుడాస్ మకాబియస్
 • మత్తాథియాస్
 • సైమన్ తస్సీ

గ్రీకు పాలకులు[మార్చు]

 • అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్
 • ఆంటియోకస్ III ది గ్రేట్
 • ఆంటియోకస్ IV ఎపిఫేన్స్
 • మాసిడోన్‌కు చెందిన ఫిలిప్ II

పెర్షియన్ పాలకులు[మార్చు]

 • అస్టేజెస్
 • డారియస్ III

ఇతరులు[మార్చు]

 • బరూచ్
 • టోబిట్
 • జుడిత్
 • సుసన్నా

ఇశ్రాయేలు గోత్రములు[మార్చు]

ఆధిఖాండము ప్రకారము, ఇశ్రాయేలీయులు ఒక దేవదూతతో కుస్తీ తరువాత ఇజ్రాయిల్ అని నామకరణం చేసిన యాకోబు కుమారుల వారసులు.

ఇజ్రాయెల్, యూదా పాలకులు
 • డేవిడ్ లైన్
 • ఇశ్రాయేలు, యూదా రాజులు
  • యూదా రాజులు
 • మకాబీస్
ఇజ్రాయెల్

(ఐక్య రాచరికం)

 • సౌలు
 • ఇష్-బోషెత్
 • డేవిడ్
 • సొలొమోను
ఇజ్రాయెల్

(ఉత్తర రాజ్యం)

 • యరొబాము I.
 • నాదాబ్
 • బాషా
 • ఎలా
 • జిమ్రీ
 • బిల్డ్
 • ఓమ్రీ
 • అహాబ్
 • అహజియా
 • యెహోరాం
 • జెహు
 • యెహోవాజ్
 • యెహోవాష్
 • యరొబాము II
 • జెకర్యా
 • షల్లమ్
 • మెనాహెమ్
 • పెకాహియా
 • పెకా
 • హోషియా
యూదా

(దక్షిణ రాజ్యం)

 • రెహోబోమ్
 • అబిజామ్
 • కాబట్టి
 • యెహోషాపాట్
 • యెహోరాం
 • అహజియా
 • అథలయ్య
 • యెహోవాష్
 • అమేజియా
 • ఉజ్జియా
 • జోతం
 • ఆహాజ్
 • హిజ్కియా
 • మనస్సే
 • అమోన్
 • జోషియా
 • యెహోవాజ్
 • యెహోయాకిమ్
 • జెకోనియా
 • సిద్కియా
యూడియా

(హస్మోనియన్ రాజవంశం)

 • సైమన్ తస్సీ
 • జాన్ హిర్కనస్
 • అరిస్టోబులస్ I.
 • అలెగ్జాండర్ జన్నెయస్
 • సలోమ్ అలెగ్జాండ్రా
 • హిర్కనస్ II
 • అరిస్టోబులస్ II
 • యాంటిగోన్స్ 2 డ్రామా

ప్రవక్తలు[మార్చు]

 • అహరోను
 • అబీమెలెకు
 • అబ్రహాము
 • ఆమోసు


ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]