భారతీయ శిక్షాస్మృతి - సెక్షన్లు 511

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఛాప్టర్ XXIII - సెక్షన్లు 511 - నేరాలు చేయటానికి ప్రయత్నింఛటం[మార్చు]

ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XXIII 511 511.తో శిక్ష విధించేలా నేరాలు పాల్పడుతున్నారు ప్రయత్నం చేసినందుకు శిక్ష

జీవితం లేదా ఇతర ఖైదు .-- ప్రయత్నాలు ఎవరైతే అతడ్ని కోసం ఖైదు 1 * [ఖైదు కోసం ఈ కోడ్ శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని పాల్పడుతున్నారు జీవితం] లేదా ఖైదు, లేదా ఇటువంటి నేరాన్ని కట్టుబడి ఉండాలి కారణం, , ప్రయత్నంలో యొక్క కమిషన్ వైపు ఏ చట్టం లేదు నేరాన్ని, కమిటీ, ప్రెస్ లేదు సదుపాయం కోసం ఈ కోడ్ చేసిన ఎక్కడ అలాంటి ప్రయత్నం యొక్క శిక్ష, 2 * [ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, నేరానికి అందించబడిన ఏ వివరణ కేసు onehalf ఉండవచ్చు అని జీవితం కోసం ఖైదు ఒకటి-సగం లేదా, ఆ నేరాన్ని] అందించబడతాయి ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం యొక్క, లేదా జరిమానా తోగా నేరానికి అందించిన, లేదా రెండూ కలిసి ఉంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

దృష్టాంతాలతో

(a) ఒక ఒక ఓపెన్ బద్దలు కొన్ని ఆభరణాలను దొంగిలించే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది బాక్స్, ఇది ఏ ఆభరణాలను లేదు అని, కాబట్టి బాక్స్ తెరిచిన తర్వాత తెలుసుకుంటాడు. అతను దొంగతనం యొక్క కమిషన్ దిశగా ఒక చట్టం పూర్తి, అందువలన ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద నేరాన్ని.

(బి) ఒక తన thrusting ద్వారా Z యొక్క పాకెట్ తీసుకుని ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది Z యొక్క పాకెట్ లోకి చేతి. ఒక Z యొక్క పర్యవసానంగా ప్రయత్నంలో విఫలమైతే తన జేబులో ఏమీ కలిగి. ఒక ఈ భాగాన్ని కింద నేరాన్ని ఉంది.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch., "రవాణా" కోసం. 2. Subs. S. ద్వారా 117, Sch., ఇబిడ్., కొన్ని పదాలను కోసం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

511. Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment.--Whoever attempts to commit an offence punishable by this Code with 1*[imprisonment for life] or imprisonment, or to cause such an offence to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall, where no express provision is made by this Code for the punishment of such attempt, be punished with 2*[imprisonment o f any description provided for the offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, onehalf of the longest term of imprisonment provided for that offence], or with such fine as is provided for the offence, or with both.

Illustrations

(a) A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box, and finds after so opening the box, that there is no jewel in it. He has done an act towards the commission of theft, and therefore is guilty under this section.

(b) A makes an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z's pocket. A fails in the attempt in consequence of Z's having nothing in his pocket. A is guilty under this section.


1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation". 2. Subs. by s. 117 and Sch., ibid., for certain words.

చూడు : భారతీయ శిక్షాస్మృతి[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]