భాషా భాగాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివిధ భాషలలో భాషా భాగాలు వేర్వేరు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి.

చరిత్ర[మార్చు]

పదాల వర్గీకరణ చరిత్రలో చాలా పురాతన కాలం నుంచి గమనించవచ్చు. సంస్కృత వ్యాకరణ వేత్త "యాస్కుడు", క్రీ. పూ. 5 లేక 6 వ శతా నిరుక్తము అనే గ్రంధంలో పదాలను నాలుగు ముఖ్యమైన భాగాలుగా విభజించాడు. [1]

  • నామ -
  • ఆఖ్యాత - క్రియ
  • ఉపసర్గ
  • నిపాత

ఈ నాలుగు భాగాలను రెండు వర్గాలుగా విభజించాడు. (నామ, ఆఖ్యాత) మరియూ (ఉపసర్గ, నిపాత)

ప్రస్తుత భాషాభాగాలు[మార్చు]

తెలుగులో భాషా భాగాలు

  • నామవాచకములు - మనుష్యుల పేర్లు, జంతువుల పేర్లు, ప్రదేశముల పేర్లు, వస్తువుల పేర్లు తెలియజేయు పదములు నామ వాచకములు. కృష్ణ, సీత, పాఠశాల.
  • సర్వనామములు - నామ వాచకములకు బదులుగా వాడబడునది - నువ్వు, మీరు,నేను,వాళ్ళు,వీరు
  • విశేషణములు - నామవాచకం యొక్క గుణములను తెలియజేయు పదములు విశేషణములు - నీలము, ఎరుపు, చేదు, పొడుగు.
  • క్రియలు - పనులన్నియు క్రియలు - చదువుట, తినుట, నడచుట.
  • అవ్యయములు - లింగ, వచన, విభక్తులు లేని పదములు అవ్యయములు - భలే, అక్కడ,అయ్యో,అమ్మో.

మూలాలు[మార్చు]