భూ శాస్త్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కోస్టా రికాలోని ఒరోస్ సమీపంలో ఒక పర్వత ఒకప్రక్క రాతి వైపు. (బహుశా రూపాంతర శిలలు)

భూశాస్త్రం లేదా జియో సైన్స్ భూమికి సంబంధించిన సహజ విజ్ఞానికి చెందిన అన్ని విషయాలను కలిగి ఉండే శాస్త్రం. ఇది భూమి తో పాటు దాని చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం యొక్క భౌతిక, రసాయన సంఘటనాన్ని తెలియజేసే విజ్ఞాన శాఖ. చాలా పాత చరిత్రతో భూమి విజ్ఞానాన్ని గ్రహ విజ్ఞాన శాస్త్ర శాఖగా పరిగణించవచ్చు. ఎర్త్ సైన్స్ నాలుగు ప్రధాన అధ్యయన శాఖలను కలిగి ఉంది. అవి శిలావరణం, జలావరణం, వాతావరణం, జీవావరణం. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి మరింత ప్రత్యేకమైన రంగాలుగా విభజించబడ్డాయి.

ఇది భూగర్భ శాస్త్రం కంటే విస్తృతమైన పదం, ఎందుకంటే దీనిలో గ్రహ విజ్ఞానశాస్త్ర అంశాలుంటాయి. ఇది ఖగోళశాస్త్రం యొక్క భాగం. భూ శాస్త్రాలలో వాతావరణ అధ్యయనం, సముద్రాలు, జీవావరణం, అలాగే ఘన భూమి ఉంటాయి. సాధారణంగా భూ శాస్త్రవేత్తలు భూమిని అర్థం చేసుకోవడానికి, దాని ప్రస్తుత స్థితికి ఎలా అభివృద్ధి జరిగినదని తెలుసుకోవడానికి భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, కాలక్రమం, గణిత శాస్త్రం నుండి టూల్స్ ఉపయోగిస్తారు.

మూలాలు

[మార్చు]