భౌతిక నియమము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భౌతిక నియమము లేదా శాస్త్రీయ నియమము అనెవీ సిద్దాంతిక నియమాలు ప్రత్యేక వాస్తవాలు నుంచి తిసుకున్నవి, నిర్వచించిన సముహానికి పొందుపరచవచ్చు, ప్రత్యేక ఫినామినన్ తరచు ఏర్పడింది ఐతి తప్పనిసరైన నియమాలు ఉంటాయి, వాటిని వ్యక్తపరచవచ్చు.[1] భౌతిక నియమము అనేది తరుచుగ చేసే శాస్త్రియ ప్రయొగాలు, పరిశీలనలును చాలకాలం నుంచి, శాస్త్రీయ వర్గము ద్వారా ప్రపంచమంతా అంగీకరించారు.మన ఉత్పత్తిని సారాంసశము మన పర్యావరణము యొక్క శాస్త్ర ప్రథమిక లక్ష్యం.

నియమము యొక్క నిర్వచనాలు[మార్చు]

దీనిని భౌతిక నియమాల గొలుసు అని అంటారు

కొన్ని శాస్త్రీయ నియమాలు గణిత నిర్వచనాలుగా కనిపిస్తాయి (ఉదాహరణం:-న్యూటన్ రెండవ సూత్రం F=dp/dt).ఈ "శాస్త్రీయ చట్టాలు" మా భావాలను గ్రహిస్తారు ఏమి వివరించేందుకు అయితే, వారు ఆ విధంగా, వారు "గణితము" వాస్తవాలు కాదు, ఇప్పటికీ అనుభావిక,. ("వాస్తవాలు" శాస్త్రీయంగా ఒక ఊహాకల్పిత ఉనికిలో లేదు, అయితే ఒక "చట్టం" రిఫరెన్స్ తరచుగా "నిజానికి" సూచిస్తుంది.).

ఉదాహరణలు[మార్చు]

కోని ప్రసీధి పొందిన ప్రకృతి యొక్క నియమాలు అనెవి ఐజాక్ న్యూటన్ సిద్దాంతము యొక్కశాస్త్రీయ యాంత్రికశాస్త్రంలో ఉన్నాయి, తన తత్వశాస్త్రం సహజ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమ్యాటికా, సాపేక్ష ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ యొక్క సిద్ధాంతం ప్రదర్శించారు.మరి కొని ఉదాహరణల యొక్క ప్రకృతి యొక్క నియమాలు మొదలైనవి బాయిల్ యొక్క వాయువుల చట్టం పరిరక్షణ చట్టాల, ఉష్ణగతిక చట్టాలు నాలుగు ఉన్నాయి.[2]

చరిత్ర[మార్చు]

అధునిక-పూర్వ ఖాతాల యొక్క కారణవాదాన్ని పొలిస్తే, ఒక వైపు ప్రకృతి యొక్క నియమము అనీవి ప్రత్యేకమైన పాత్రను గొప కారణవాదం, మరొ ఒక వైపు ప్లేటొ యొక్క సెధంతము యొక్క ఖాతాల. ఐరోపాలో, ప్రకృతి (physis) గురించి క్రమమైన సిద్ధాంతీకరణను ప్రారంభ గ్రీకు తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు ప్రారంభమైంది, రోమన్ చట్టం యొక్క మేధోపరమైన ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా పారామౌంట్ మారింది కాలంలో హెలెనిస్టిక్, రోమన్ సామ్రాజ్య కాలాల్లో కొనసాగింది.ప్రకృతి యొక్క నియమము మొదతిగ ప్రత్యక్ష రుపకము అని అనీవారు, సమయంలో లాటిన్ కవులు ల్యుక్రెటియస్, వర్జిల్ ఓవిడ్, మెనిలుస్ (manilius) మెచ్చిన సెనిక (seneca), ప్లినీ యొక్క గద్య రచనలో ఒక సంస్థ సైద్ధాంతిక ఉనికిని పొంది.[3] రొమంస్ కు, స్థలం యొక సమర్ధత పేరు నీతి, నియమము, ప్రెకృతి, మతము, రాజకీయము అనీవి న్యాయస్థానాన్నిము.ఏమి కచ్చితమైన సూత్రీకరణ ఇప్పుడు కచ్చితమైన ప్రయోగం, గణితం యొక్క ఆధునిక రూపం అభివృద్ధి ప్రారంభంలో ఐరోపాలో 17 వ శతాబ్దం నుండి ప్రకృతి తేదీలు చట్టాలు ఆధునిక, చెల్లుబాటు ప్రకటనలు గుర్తించబడ్డాయి.అధిభౌతిక, నీతి గురించి తక్కువ ఊహాగానాలతో వేదాంతశాస్త్రం నుండి సైన్స్ మొత్తం వేరు, దృష్టిపెట్టింది (ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, గెలీలియో తో) ఈ సమయంలో ఆకారం పట్టింది, ఇది ఆధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతి.ప్రకృతి యొక్క నియమము అనేది రాజకీయము లో, సార్వత్రిక ఆలోచనది ఇ కాలమలో బాగా విశదీకరించారు.

మూలాలు[మార్చు]

ఇవి కూడాచూడండి[మార్చు]

బయటి లంకెలు[మార్చు]