మూస:బనవాసి కదంబ రాజులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Kadamba Kings (345–525)
(బనవాసి రాజులు)
మయూరశర్మ (345–365)
కంగవర్మ (365–390)
బాగితర్హ (390–415)
రఘు (415–435)
కాకుత్సవర్మ (435–455)
శాంతివర్మ (455 -460)
మృగేశవర్మ (460–480)
శివమంధతివర్మ (480–485)
రవివర్మ (485–519)
హరివర్మ (519–525)
(త్రిపర్వత విభాగం)
కృష్ణవర్మ I (455)
విష్ణువర్మ
సింహవర్మ
కృష్ణవర్మ II
పులకేశి I
(చాళుక్య)
(543–566)