మూస:Db-g12

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Speedy deletion templates

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD G12. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Candidates for speedy deletion, and Candidates for speedy deletion as copyright violations.

Usage[మార్చు]

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters[మార్చు]

{{db-g12|url=sourceurl}}

Where sourceurl is the full URL of the page from which the content was taken.

{{db-g12|url=sourceurl|url2=sourceurl2}}

{{db-g12|url=sourceurl|url2=sourceurl2|url3=sourceurl3}}

With 2 or 3 source URLs.

{{db-g12|bot=ExampleBot|url=sourceurl}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

Author notification[మార్చు]

If you nominate a page for deletion under this criterion, please consider placing the following code:

{{subst:db-copyvio-notice|PageName|URL|header=1}}

...on the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion, and URL with the URL from which the material was plagiarised. This will display the following user warning template:

==Speedy deletion nomination of [[:{{{1}}}]]==

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on [[:{{{1}}}]] requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section G12 of the criteria for speedy deletion, because the article or image appears to be a clear copyright infringement. For legal reasons, we cannot accept copyrighted text or images borrowed from other web sites or printed material, and as a consequence, your addition will most likely be deleted. You may use external websites as a source of information, but not as a source of sentences. This part is crucial: say it in your own words. Wikipedia takes copyright violations very seriously and persistent violators will be blocked from editing.

If the external website or image belongs to you, and you want to allow Wikipedia to use the text or image — which means allowing other people to modify it — then you must verify that externally by one of the processes explained at Wikipedia:Donating copyrighted materials. If you are not the owner of the external website or image but have permission from that owner, see Wikipedia:Requesting copyright permission. You might want to look at Wikipedia's policies and guidelines for more details, or ask a question here.

ఈ కారణం వలన ఈ పేజీని తొలగించకూడదని మీరనుకుంటే, [[:{{{1}}}|పేజీకి వెళ్ళి]] అక్కడ ఉన్న "ఈ సత్వర తొలగింపును సవాలు చెయ్యండి" అనే మీటను నొక్కి ఈ ప్రతిపాదనను సవాలు చెయ్యవచ్చు. అక్కడ, పేజీని ఎందుకు తొలగించకూడదని మీరు అనుకుంటున్నారో వివరించవచ్చు. అయితే, సత్వర తొలగింపు ట్యాగు పెట్టిన పేజీని వెంటనే, ఆలస్యం లేకుండా తొలగించే అవకాశం ఉంది. ఈ సత్వర తొలగింపు ట్యాగును మీరు తీసివెయ్యకండి. కానీ వికీపీడియా విధానాలు, మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా సమాచారాన్ని చేర్చేందుకు వెనకాడకండి.

See also[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Db-g12&oldid=956400" నుండి వెలికితీశారు