మూస:Done/See also

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
This list:

Inline icon templates by shape and color

[మార్చు]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
 Resolved {{Resolved mark large}}
 Implemented {{Implemented}}
Partially implemented {{PImplemented}}
 Resolved {{Resolved mark}}
Accepted {{Accepted}}
సమ్మతిస్తున్నాను {{Agree}}
Approved {{Approved}}
Checked {{Checked2}}
 Verified {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
 Confirmed {{Confirmed}}
 Confirmed with respect to the named user(s).  No comment with respect to IP address(es). {{Confirmed-nc}}
 Technically indistinguishable {{Tallyho}}
All socks blocked and tagged. Closing case. {{Blockedtaggedclosing}}
checkY {{Tick}}
Helped. {{Helped}}
 చేసాను {{Done}}
 Done {{DoneU}}
 పని ఐపోయింది. {{Donetask}}
 చేసాను - as a contested proposed deletion, the article has been restored on request. {{Unprod}}
వాడుకరి చర్చ పేజీలో సమాధానమిచ్చాను.
{{Autp}}
తగిన చోట స్పందించాను.
{{Responded}}
  checkY Merger complete. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
 Yes {{Yes check}}
{{Y&}}
Green checkmarkY {{Yeac}}
Gray check markYg {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
☒NThis offer has expired {{Expired}}
☒N Deleted {{Deleted}}
 చెయ్యలేదు {{Not done}}
Not done – empty request {{Not done empty request}}
Not done – please clarify {{Not done unclear}}
☒N Not done and not likely to be done {{Not done not likely}}
☒N Stale {{Stale-small}}
Rejected {{Smallrejected}}
☒N {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 No {{No mark}}
 Not done {{Not done-t}}
 Fail {{Fail}}
{{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
Cancelled {{Cancelled}}
Deleted {{Deleted-image}}
Already declined {{Already declined}}
Blocked {{Opblocked}}
User blocked {{User-blocked}}
Not a bug {{Notabug}}
Not fixed {{Notfixed}}
Won't fix {{Won't fix}}
I withdraw my nomination {{Withdraw}}
No technical evidence {{Nojoy}}
 Unrelated {{Unrelated}}
☒N Off-topic {{Off-topic talk}}
Red X symbolN {{Nayc}}
Gray X symbolNg {{Nayg}}
Black check marks
Already done {{Already done}}
Resolved {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
Checked {{Checked}}
checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
checkY {{Yellow tick}}
yellow tickY Half done {{Half done}}
yellow tickY Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
Semi-done {{Semi-done}}
Fixed {{Fixed}}
Fixed {{FixedU}}
Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Pending {{Bug pending}}
Resolved {{Bug resolved}}
 Blocked and tagged {{Blockedandtagged}}
Blocked without tags {{Blockedwithouttags}}
 Tagged {{Socks tagged}}
No tags {{No tags}}
IP block exemption granted {{Ipbedone}}
 ఐపి నిరోధించబడింది {{IPblock}}
Proxy blocked {{Pblock}}
Proxies blocked {{Psblock}}
Range blocked {{Rblock}}
 Requested actions completed, closing {{Action and close}}
Minus sign
no Closed {{Close}}
no Denied {{Denied}}
no వ్యతిరేకిస్తున్నాను {{Disagree}}
no Not approved {{Unapproved}}
 Not bug {{NotBug}}
Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Invalid {{Invalid}}
 Declined {{Declined}}
no No action {{No action}}
 No comment {{Nocomment}}
no Unnecessary {{Unnecessary}}
 No comment with respect to IP address(es) {{Nc}}
minus Removed {{Removed}}
no Closing without action {{Closing without action}}
Failed {{Failed-ga}}
Plus sign
plus Added {{Added}}
plus Posted {{Posted}}
 Works for me {{Works for me}}
Passed {{Passed}}
 Likely {{Likely}}
 Highly likely {{Highly likely}}
 Clerk endorsed {{Endorse}}
 Clerk declined {{Decline}}
Clerk declined - Checkuser will not link accounts to IPs, per the privacy policy. {{Decline-IP}}
 Endorsed by a CheckUser {{Cu-endorsed}}
 CheckUser declined {{Cudecline}}
 Delisted {{Delisted}}
 Inconclusive {{Inconclusive}}
Not Applicable {{N/A icon}}
Neutral sign
Closed {{Bug closed}}
New {{Bug new}}
 Second opinion requested {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Deferred {{Deferred}}
Defer to Abuse filter {{Deferabusefilter}}
Defer to Local blacklist {{Deferblack}}
Defer to Global blacklist {{Defermetablack}}
Defer to WPSPAM {{Deferspam}}
Defer to XLinkBot {{Deferspambot}}
Defer to Whitelist {{Deferwhite}}
Simple clock
Pending approval {{PendingRequest}}
 GA on hold {{GAOnHold}}
On hold {{On hold}}
On hold until {{OnHoldUntil}}
Clock
  Proposal on hold {{ProposalOnHold}}
Reviewing request.
{{Reviewing request}}
 Awaiting administrative action {{Awaitingadmin}}
ClockC {{Await}}
Later {{Later}}
Pending {{Tobedone}}
Discussion ongoing...
{{Discussing}}
Doing... {{Doing}}
 [[User:|]] is doing... {{Isdoing}}
clock Started {{Started}}
clock In progress {{Inprogress}}
Checking... {{Checking}}
Reviewing... {{Reviewing}}
Information mark
 Needs discussion {{NeedsDiscussion}}
information Note: {{A note}}
information Administrator note {{Administrator note}}
Assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
 High Priority {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
Urgent: {{Urgent}}
 Investigating {{Investigating}}
- {{Bang}}
Requesting immediate archiving... {{Archive now}}
Bureaucrat note: {{Bureaucrat note}}
 Checkuser note: {{CUnote}}
Acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Confirmed {{Bug confirmed}}
 Comment: {{Comment}}
Remind {{Remind}}
Remark: {{Remark}}
 Clerk note: {{Clerk-Note}}
 Robot clerk note: {{Clerk-Note-bot}}
 Renamer note: {{Renamer note}}
Coordinator note: {{Coordinator-note}}
This review has not received any comments in two weeks. {{Stale GAN}}
red-outlined triangle containing exclamation point Warning {{Warnsign}}
Question mark
Suggestion {{Suggestion}}
? Maybe {{Maybe-t}}
question mark Maybe {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Question? {{Question mark}}
{{InfoNeeded}}
Not done for now {{Not done for now}}
Not sure {{Not sure}}
Not sure. {{Not sure2}}
 Question: {{Question}}
 foo: {{Question|label=foo}}
 Additional information needed {{MoreInfo}}
Feedback required {{Bug feedback}}
Blue question mark? {{Idkc}}
Bulb
Light bulb iconB {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Idea: {{Idea}}
  New proposal {{NewProposal}}
Smile
ధన్యవాదాలండి {{Thank you}}
 ధన్యవాదాలండి! {{Thank you very much}}
Smiley You're welcome! {{You're welcome}}
Sorry! {{Sorry}}
 Thanks {{Thank}}
Thank you {{WikiThanks}}
Thumb sign
Thumbs down icon {{Thumbs down}}
Thumbs up icon {{Thumbs up}}
👍 {{(y)}}
👎 {{(n)}}
thumbs up Great! {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Dislike {{Dislike}}
ω Awaiting {{Awaiting}}
(orange butt icon Buttinsky) {{Buttinsky}}
 Comment. {{Commentvote}}
 Dupe {{Bug dupe}}
Merged {{Clerk-Note-merged}}
  New bug {{NewBug}}
  Bug fixed {{BugFixed}}
  Duplicate proposal {{DuplicateProposal}}
confused face icon Just curious... {{Justcurious}}
shuffling arrows Proposal out of scope {{ProposalOutOfScope}}
 Moved to Commons {{Moved to commons}}
Orz... {{Orz}}
 Possibly {{Possibly}}
I have read the above message. I will reply when I have a moment. {{Read}}
 Redflag {{Redflag}}
 Redundant {{Redundant symbol}}
 Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
arrow Reverted {{Reverted}}
audio speaker iconrimshot  {{Rimshot}}
 Review {{Twomanrule}}
lens Review – This section is under review or has been partially reviewed by {{UnderReview}}
Facepalm {{Facepalm}}
Running with scissors is a very silly thing to do! {{Scissors}}
 Self-trout {{Self-trout}}
trout Self-whale...for when a trout just isn't enough {{Self-whale}}
Yes Sent {{Sent}}
per snowball clause {{Snow}}
SUL Check {{SULcheck}}
 ToDo {{ToDo}}
eraser Undone {{Undone}}
 Uploaded {{Uploaded}}
 Request withdrawn {{Withdrawn}}
 Working {{Working}}
 Wikipedia is not a crystal ball. {{WPcrystalball}}
 పూర్తయింది {{Completed}}
 Blocked but awaiting tags {{Sblock}}
 Possible {{Possible}}
 Not possible {{Impossible}}
 Possilikely (a mix between possible and likely) {{Possilikely}}
 Unlikely {{Unlikely}}
minus Replaced {{Replaced}}
 It looks like a duck to me {{Duck}}
 It sounds like a duck quacking into a megaphone to me {{Megaphoneduck}}
 1.75x amplified ultimate quack of ultimate destiny {{Megaphoneduck|ultimate}}
 Clerk assistance requested: {{Clerk Request}}
 Relisted {{Relisted}}
 No sleepers immediately visible {{Nosleepers}}
 Behavioural evidence needs evaluation {{Behaviour}}
Redirect arrow Global lock(s) requested {{GlobalLocksRequested}}
 Stale {{StaleIP}}
magic eight ball The CheckUser Magic 8-Ball says: {{8ball}}
crystal ball CheckUser is not a crystal ball {{Crystalball}}
 CheckUser is not for fishing {{Fishing}}
 CheckUser is not magic pixie dust {{Pixiedust}}
¯\_(ツ)_/¯ {{Shrug}}
( ͡° ͜ʖ ͡°) {{Lenny}}
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ {{Table flip}}

Multi-sign templates

[మార్చు]

The following templates implement several icons:


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Done/See_also&oldid=3510723" నుండి వెలికితీశారు