మూస:Infobox Currency

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Infobox Currency
{{{currency_name_in_local}}}
[[Image:{{{image_1}}}|126px|]] [[Image:{{{image_2}}}|126px|]]
{{{image_title_1}}} {{{image_title_2}}}
ISO 4217 కోడ్ {{{iso_code}}}
Official user(s) {{{using_countries}}}
అనధికార వినియోగదారులు {{{unofficial_users}}}
ద్రవ్యోల్బణం {{{inflation_rate}}}
మూలం {{{inflation_source_date}}}
విధానం {{{inflation_method}}}
ERM
Since {{{ERM_since}}}
Withdrawn {{{ERM_withdraw}}}
Fixed rate since {{{ERM_fixed_rate_since}}}
Replaced by €, non cash {{{euro_replace_non_cash}}}
Replaced by €, cash {{{euro_replace_cash}}}
= {{{ERM_fixed_rate}}}
Band {{{ERM_band}}}
Pegged with {{{pegged_with}}}
Pegged by {{{pegged_by}}}
{{{superunit_ratio_1}}} {{{superunit_name_1}}}
{{{superunit_inline_note_1}}}
{{{superunit_ratio_2}}} {{{superunit_name_2}}}
{{{superunit_inline_note_2}}}
{{{superunit_ratio_3}}} {{{superunit_name_3}}}
{{{superunit_inline_note_3}}}
{{{superunit_ratio_4}}} {{{superunit_name_4}}}
{{{superunit_inline_note_4}}}
{{{superunit_ratio_5}}} {{{superunit_name_5}}}
{{{superunit_inline_note_5}}}
విభాగాలు
{{{subunit_ratio_1}}} {{{subunit_name_1}}}
{{{subunit_inline_note_1}}}
{{{subunit_ratio_2}}} {{{subunit_name_2}}}
{{{subunit_inline_note_2}}}
{{{subunit_ratio_3}}} {{{subunit_name_3}}}
{{{subunit_inline_note_3}}}
{{{subunit_ratio_4}}} {{{subunit_name_4}}}
{{{subunit_inline_note_4}}}
{{{subunit_ratio_5}}} {{{subunit_name_5}}}
{{{subunit_inline_note_5}}}
గుర్తు {{{symbol}}}
{{{subunit_name_1}}} {{{symbol_subunit_1}}}
{{{subunit_name_2}}} {{{symbol_subunit_2}}}
{{{subunit_name_3}}} {{{symbol_subunit_3}}}
{{{subunit_name_4}}} {{{symbol_subunit_4}}}
{{{subunit_name_5}}} {{{symbol_subunit_5}}}
నిక్‌నేమ్ {{{nickname}}}
{{{subunit_name_1}}} {{{nickname_subunit_1}}}
{{{subunit_name_2}}} {{{nickname_subunit_2}}}
{{{subunit_name_3}}} {{{nickname_subunit_3}}}
{{{subunit_name_4}}} {{{nickname_subunit_4}}}
{{{subunit_name_5}}} {{{nickname_subunit_5}}}
బహువచనం {{{plural}}}The language(s) of this currency belong(s) to the Slavic languages. There is more than one way to construct plural forms. See article.The language(s) of this currency does not have a morphological plural distinction.
{{{subunit_name_1}}} {{{plural_subunit_1}}}
{{{subunit_name_2}}} {{{plural_subunit_2}}}
{{{subunit_name_3}}} {{{plural_subunit_3}}}
{{{subunit_name_4}}} {{{plural_subunit_4}}}
{{{subunit_name_5}}} {{{plural_subunit_5}}}
నాణేలు {{{used_coins}}}
తరచు వాడేవి {{{frequently_used_coins}}}
అరుదుగా వాడేవి {{{rarely_used_coins}}}
బ్యాంకు నోటులు {{{used_banknotes}}}
తరచు వాడేవి {{{frequently_used_banknotes}}}
అరుదుగా వాడేవి {{{rarely_used_banknotes}}}
విడుదల చేసే అధికారం {{{issuing_authority}}}
వెబ్ సైటు www.wikipedia.org
ముద్రణ {{{printer}}}
వెబ్‌సైటు www.wikipedia.org
మింట్ {{{mint}}}
వెబ్‌సైటు www.wikipedia.org
This infobox shows the latest status before this currency was rendered obsolete.
{{{footnotes}}}
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:Infobox_Currency&oldid=181067" నుండి వెలికితీశారు