మూస:Infobox cricketer biography

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
{{{playername}}}
[[Image:{{{image}}}|154px|]]
{{{caption}}}
వ్యక్తిగత సమాచారం
పూర్తి పేరు {{{fullname}}}
మారుపేరు {{{nickname}}}
జననం ({{{yearofbirth}}}-సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను.-{{{dayofbirth}}})సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను. సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను. సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను.సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను.సమాసంలో (Expression) లోపం: "{" అనే విరామ చిహ్నాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాను.
{{{placeofbirth}}}, {{{countryofbirth}}}
మరణం దోషం: Need valid death date (first date): year, month, day
{{{placeofdeath}}}, {{{countryofdeath}}}
ఎత్తు [convert: invalid number]
ఎత్తు [convert: invalid number]
పాత్ర {{{role}}}
బ్యాటింగ్ శైలి {{{batting}}}
బౌలింగ్ శైలి {{{bowling}}}
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ సమాచారం
తొలి టెస్టు ([[List of {{{country}}} Test cricketers|cap]] {{{testcap}}}) [[{{{testdebutdate}}}]] [[{{{testdebutyear}}}]]: v [[{{{testdebutagainst}}} cricket team|{{{testdebutagainst}}}]]
చివరి టెస్టు [[{{{lasttestdate}}}]] [[{{{lasttestyear}}}]]: v [[{{{lasttestagainst}}} cricket team|{{{lasttestagainst}}}]]
తొలి వన్డే ([[List of {{{country}}} ODI cricketers|cap]] {{{odicap}}}) [[{{{odidebutdate}}}]] [[{{{odidebutyear}}}]]: v [[{{{odidebutagainst}}} cricket team|{{{odidebutagainst}}}]]
చివరి వన్డే [[{{{lastodidate}}}]] [[{{{lastodiyear}}}]]:  v [[{{{lastodiagainst}}} cricket team|{{{lastodiagainst}}}]]
ODI shirt no. {{{odishirt}}}
దేశవాళీ క్రికెట్ సమాచారం
Years Team
{{{year1}}} {{{club1}}} (squad no. {{{clubnumber1}}})
{{{year2}}} {{{club2}}} (squad no. {{{clubnumber2}}})
{{{year3}}} {{{club3}}} (squad no. {{{clubnumber3}}})
{{{year4}}} {{{club4}}} (squad no. {{{clubnumber4}}})
{{{year5}}} {{{club5}}} (squad no. {{{clubnumber5}}})
{{{year6}}} {{{club6}}} (squad no. {{{clubnumber6}}})
{{{year7}}} {{{club7}}} (squad no. {{{clubnumber7}}})
{{{year8}}} {{{club8}}} (squad no. {{{clubnumber8}}})
{{{type1}}} debut [[{{{debutdate1}}}]] [[{{{debutyear1}}}]]: {{{debutfor1}}} v {{{debutagainst1}}}
Last {{{type1}}} [[{{{lastdate1}}}]] [[{{{lastyear1}}}]]: {{{lastfor1}}} v {{{lastagainst1}}}
{{{type2}}} debut [[{{{debutdate2}}}]] [[{{{debutyear2}}}]]: {{{debutfor2}}} v {{{debutagainst2}}}
Last {{{type2}}} [[{{{lastdate2}}}]] [[{{{lastyear2}}}]]: {{{lastfor2}}} v {{{lastagainst2}}}
Umpiring information
Tests umpired {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}})
ODIs umpired {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}})
IT20s umpired {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}})
కెరీర్ గణాంకాలు
{{{column1}}}{{{column2}}}{{{column3}}}{{{column4}}}
మ్యాచ్‌లు {{{matches1}}} {{{matches2}}} {{{matches3}}} {{{matches4}}}
పరుగులు {{{runs1}}} {{{runs2}}} {{{runs3}}} {{{runs4}}}
బ్యాటింగ్ సగటు {{{bat avg1}}} {{{bat avg2}}} {{{bat avg3}}} {{{bat avg4}}}
100s/50s {{{100s/50s1}}} {{{100s/50s2}}} {{{100s/50s3}}} {{{100s/50s4}}}
అత్యుత్తమ స్కోరు {{{top score1}}} {{{top score2}}} {{{top score3}}} {{{top score4}}}
వేసిన బంతులు {{{deliveries1}}} {{{deliveries2}}} {{{deliveries3}}} {{{deliveries4}}}
వికెట్లు {{{wickets1}}} {{{wickets2}}} {{{wickets3}}} {{{wickets4}}}
బౌలింగ్ సగటు {{{bowl avg1}}} {{{bowl avg2}}} {{{bowl avg3}}} {{{bowl avg4}}}
ఒకే ఇన్నింగ్స్ లో 5 వికెట్లు {{{fivefor1}}} {{{fivefor2}}} {{{fivefor3}}} {{{fivefor4}}}
ఒకే మ్యాచ్ లో 10 వికెట్లు {{{tenfor1}}} {{{tenfor2}}} {{{tenfor3}}} {{{tenfor4}}}
అత్యుత్తమ బౌలింగ్ {{{best bowling1}}} {{{best bowling2}}} {{{best bowling3}}} {{{best bowling4}}}
క్యాచ్ లు/స్టంపింగులు {{{catches/stumpings1}}} {{{catches/stumpings2}}} {{{catches/stumpings3}}} {{{catches/stumpings4}}}

As of [[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]]
Source: [{{{source}}}]

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

For all cricketers

Copy this template into player's edit pane:
(NOTE: Redundant fields can be deleted)
{{Infobox cricketer biography
|     playername = 
|       female = 
|        image = 
|       country = 
|      fullname = 
|      nickname = 
|       living = 
|    partialdates = 
|     dayofbirth = 
|    monthofbirth = 
|     yearofbirth = 
|    placeofbirth = 
|   countryofbirth = 
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath = 
|      heightft = 
|     heightinch = 
|       heightm = 
|       batting = 
|       bowling = 
|        role = 

|    international = 
|    testdebutdate = 
|    testdebutyear = 
|  testdebutagainst = 
|       testcap = 
|    lasttestdate = 
|    lasttestyear = 
|   lasttestagainst = 
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|   odidebutagainst = 
|       odicap = 
|     lastodidate = 
|     lastodiyear = 
|   lastodiagainst = 
|      odishirt = 

|        club1 = 
|        year1 = 
|     clubnumber1 = 
|        club2 = 
|        year2 = 
|     clubnumber2 = 
|        club3 = 
|        year3 = 
|     clubnumber3 = 
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|     clubnumber6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|     clubnumber7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 
|     clubnumber8 = 

|        type1 = 
|     debutdate1 = 
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = 
|    debutagainst1 = 
|      lastdate1 = 
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = 
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       umpire = 
|    testsumpired = 
|   umptestdebutyr = 
|    umptestlastyr = 
|     odisumpired = 
|    umpodidebutyr = 
|    umpodilastyr =
|  twenty20sumpired = 
| umptwenty20debutyr = 
|  umptwenty20lastyr =  

|     deliveries = 
|       columns = 
|       column1 = 
|      matches1 = 
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = 
|     top score1 = 
|     deliveries1 = 
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = 
|       tenfor1 = 
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = 
|       column2 = 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = 
|        year = 
|       source = 
}}

How to use

{{Infobox cricketer biography
|     playername = Player's commonly used 'cricket' name (e.g. Len Hutton, AB de Villiers)
|       female = Enter "true" if female
|        image = Image of player.jpg (or Cricket_no_pic.png if no image)
|       country = Enter country unlinked, (e.g. England, Australia women)
|      fullname = 
|      nickname = 
|    partialdates = Enter "true" if you have incomplete dates that mean age calculator won't work
|       living = Enter "true" if living
|     dayofbirth = Enter day of birth (e.g. 3 for 3rd)
|    monthofbirth = Enter month of birth (e.g. 6 for June)
|     yearofbirth = Enter year of birth (e.g. 1981)
|    placeofbirth = With links
|   countryofbirth = With links
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = With links
|   countryofdeath = With links
|      heightft = Enter height in feet (e.g. 6)
|     heightinch = Enter inches (e.g. 2)
|       heightm = 'or' Enter height in metres (e.g. 1.93)
|       batting = Enter "Right-handed" or "Left-handed"
|       bowling = Enter style of bowling - (e.g. Right-arm [[Seam bowling|Medium]] or 
              [[Left-arm orthodox spin|Slow left-arm]] or 
              [[Left-arm unorthodox spin|Slow left-arm chinamen]])
|        role = Enter either [[Batsman]], [[Bowler (cricket)|Bowler]], 
             <br>[[All-rounder]] or [[Wicket-keeper]]

|    international = Enter "true" if an international player (Test or ODI)
|    testdebutdate = Enter day and month in form dd MMMM (6 June) of first day of match
|    testdebutyear = Enter YYYY
|      testdebut = Enter opponent (unlinked) (e.g. New Zealand)
|       testcap = Enter country 'cap' number (see e.g. [[List of English Test cricketers]])
|    lasttestdate = (first day of match)
|    lasttestyear = 
|   lasttestagainst = 
|    odidebutdate = 
|    odidebutyear = 
|      odidebut = 
|       odicap = Enter country 'cap' number (see e.g. [[List of English ODI cricketers]])
|      odishirt = ODI shirt number (n.b. not the same as cap)
|     lastodidate = 
|     lastodiyear = 
|     lastodifor = Only use this for "Africa XI", "Asia XI" or "World XI"
|   lastodiagainst = 

|        club1 = Link to name of most recent/current club: 
             (e.g. [[Yorkshire County Cricket club|Yorkshire]]
|        year1 = Enter years at recent club using ndash (e.g. 2004–2006, or 
              2006–present) 
|     clubnumber1 = Enter most recent squad number if known
|        club2 = 
|        year2 = Enter years at previous club using ndash (e.g. 2004–2006)
|     clubnumber2 = Enter previous club squad number
|        club3 = 
|        year3 = Enter years at previous club using ndash (e.g. 2004–2006)
|     clubnumber3 = Enter 2nd previous club squad number...etc.
|        club4 = 
|        year4 = 
|     clubnumber4 =
|        club5 = 
|        year5 = 
|     clubnumber5 =
|        club6 = 
|        year6 = 
|     clubnumber6 =
|        club7 = 
|        year7 = 
|     clubnumber7 =
|        club8 = 
|        year8 = 
|     clubnumber8 =
|        type1 = For Domestic debut information (only for non-internationals) 
              Enter type (e.g. "First-class", "List A")
|     debutdate1 = DD MMMM for first day of match
|     debutyear1 = 
|      debutfor1 = Wikilink club played for
|    debutagainst1 = Wikilink club played against
|      lastdate1 = Final "type1" match, DD MMMM etc.
|      lastyear1 = 
|      lastfor1 = 
|    lastagainst1 = 
|        type2 = Second type of debut (e.g. "List A", "Twenty20")
|     debutdate2 = 
|     debutyear2 = 
|      debutfor2 = 
|    debutagainst2 = 
|      lastdate2 = 
|      lastyear2 = 
|      lastfor2 = 
|    lastagainst2 = 

|       umpire = Enter "true" if player has stood as an international umpire
|    testsumpired = Enter number of tests umpired
|   umptestdubutyr = Enter year of first umpired test
|    umptestlastyr = Enter year of last umpired test
|     odisumpired = Enter number of ODIs umpired
|    umpodidebutyr = Enter year of first umpired ODI
|    umpodilastyr = Enter year of last umpired ODI
|  twenty20sumpired = Enter number of Twenty20s umpired
| umptwenty20debutyr = Enter year of first umpired Twenty20
|  umptwenty20lastyr = Enter year of last umpired Twenty20

<!--Up to 4 Column types can be used for different codes of the game.
Suggested 4 are [[Test cricket|Tests]], [[One-day International|ODIs]], [[First-class cricket|FC]], [[List A cricket|LA]]. 
Others may be used to make up the columns ([[Twenty20 Internationals|IT20]], 
[[Twenty20|T20]], [[ICC Trophy|TRO]].
The total number of columns can be set from 1 to 4.--!>

|     deliveries = "overs" or "balls" type of bowling statistics
|       columns = number of stats columns required "1", "2", "3", "4"
|       column1 = wikilink code of game e.g. [[Test cricket|Tests]], [[List A cricket|List A]]
|      matches1 = Number of matchtype1 played
|        runs1 = 
|      bat avg1 = 
|      100s/50s1 = Numbers of centuries/half-centuries (n.b. use 0 unless total runs is less 
              than 100/50, in which case use –)
|     top score1 = 
|     deliveries1 = Number of overs OR balls
|      wickets1 = 
|      bowl avg1 = 
|      fivefor1 = Number of 5 wicket innings (If total number of wickets is less than 5, 
             use – else 0)
|       tenfor1 = Number of 10 wicket matches (for ODI/List A matches enter "n/a"
|    best bowling1 = 
| catches/stumpings1 = Enter number of catches and number of stumpings separated by / e.g. 12/1          
             (if non-wicket-keeper, use – rather than 0
|       column2 = Type of stats, as above (e.g. [[First-class cricket|FC]] 
|      matches2 = 
|        runs2 = 
|      bat avg2 = 
|      100s/50s2 = 
|     top score2 = 
|     deliveries2 = 
|      wickets2 = 
|      bowl avg2 = 
|      fivefor2 = 
|       tenfor2 = 
|    best bowling2 = 
| catches/stumpings2 = 
|       column3 = 
|      matches3 = 
|        runs3 = 
|      bat avg3 = 
|      100s/50s3 = 
|     top score3 = 
|     deliveries3 = 
|      wickets3 = 
|      bowl avg3 = 
|      fivefor3 = 
|       tenfor3 = 
|    best bowling3 = 
| catches/stumpings3 = 
|       column4 = 
|      matches4 = 
|        runs4 = 
|      bat avg4 = 
|      100s/50s4 = 
|     top score4 = 
|     deliveries4 = 
|      wickets4 = 
|      bowl avg4 = 
|      fivefor4 = 
|       tenfor4 = 
|    best bowling4 = 
| catches/stumpings4 = 

|        date = Enter day of last update in DD MMMMM format e.g. 19 November
|        year = Enter year of last update e.g. 2007
|       source = Enter full address to players' Cricketarchive profile page
}}

Example[మార్చు]

How to use

{{Infobox cricketer biography
|     playername = Darren Gough
|       female = 
|        image = Darren_Gough_portrait.jpg
|       country = England
|      fullname = Darren Gough
|      nickname = Rhino, Dazzler
|       living = true
|    partialdates = 
|     dayofbirth = 18
|    monthofbirth = 9
|     yearofbirth = 1970
|    placeofbirth = [[Barnsley]]
|   countryofbirth = [[England]]
|     dayofdeath = 
|    monthofdeath = 
|     yearofdeath = 
|    placeofdeath = 
|   countryofdeath =
|      heightft = 5
|     heightinch = 11
|       heightm = 
|        role = [[Bowler (cricket)|Bowler]]
|       batting = Right-handed
|       bowling = Right-arm [[Fast bowling|fast-medium]]

|    international = true
|    testdebutdate = 5 June
|    testdebutyear = 1994
|  testdebutagainst = New Zealand
|       testcap = 568
|    lasttestdate = 31 July
|    lasttestyear = 2003
|   lasttestagainst = South Africa
|    odidebutdate = 19 May
|    odidebutyear = 1994
|   odidebutagainst = New Zealand
|       odicap = 126 
|      odishirt = 8
|     lastodidate = 2 September
|     lastodiyear = 2006
|   lastodiagainst = Pakistan

|        club1 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year1 = 2007–present
|     clubnumber1 = 8
|        club2 = [[Essex County Cricket Club|Essex]]
|        year2 = 2004–2006
|        club3 = [[Yorkshire County Cricket Club|Yorkshire]]
|        year3 = 1989–2003
|        club4 = 
|        year4 = 
|        club5 = 
|        year5 = 
|        club6 = 
|        year6 = 
|        club7 = 
|        year7 = 
|        club8 = 
|        year8 = 
|     deliveries = balls
|       columns = 4
|       column1 = [[Test matches|Tests]]
|      matches1 = 58
|        runs1 = 855
|      bat avg1 = 12.57
|      100s/50s1 = 0/2
|     top score1 = 65
|     deliveries1 = 11821
|      wickets1 = 229
|      bowl avg1 = 28.39
|      fivefor1 = 9
|       tenfor1 = 0
|    best bowling1 = 6/42
| catches/stumpings1 = 13/–
|       column2 = [[One-day International|ODIs]]
|      matches2 = 159
|        runs2 = 609
|      bat avg2 = 12.42
|      100s/50s2 = 0/0
|     top score2 = 46*
|     deliveries2 = 8470
|      wickets2 = 235
|      bowl avg2 = 26.42
|      fivefor2 = 2
|       tenfor2 = n/a
|    best bowling2 = 5/44
| catches/stumpings2 = 21/–
|       column3 = [[First-class cricket|FC]]
|      matches3 = 237
|        runs3 = 4434
|      bat avg3 = 17.45
|      100s/50s3 = 1/20
|     top score3 = 121
|     deliveries3 = 42796
|      wickets3 = 840
|      bowl avg3 = 26.77
|      fivefor3 = 32
|       tenfor3 = 3
|    best bowling3 = 7/28
| catches/stumpings3 = 46/–
|       column4 = [[List A cricket|LA]]
|      matches4 = 399
|        runs4 = 1996
|      bat avg4 = 13.48
|      100s/50s4 = 0/2
|     top score4 = 72*
|     deliveries4 = 19883
|      wickets4 = 571
|      bowl avg4 = 24.24
|      fivefor4 = 7
|       tenfor4 = n/a
|    best bowling4 = 7/27
| catches/stumpings4 = 69/–
|        date = 15 August
|        year = 2007
|       source = http://www.cricketarchive.com/Archive/Players/2/2159/2159.html <br>cricketarchive.com
}}


Darren Gough
Darren Gough portrait.jpg
వ్యక్తిగత సమాచారం
పూర్తి పేరు Darren Gough
మారుపేరు Rhino, Dazzler
జననం (1970-09-18) 1970 సెప్టెంబరు 18 (వయస్సు 51)
Barnsley, England
ఎత్తు 5 అ. 11 అం. (1.80 మీ.)
పాత్ర Bowler
బ్యాటింగ్ శైలి Right-handed
బౌలింగ్ శైలి Right-arm fast-medium
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ సమాచారం
తొలి టెస్టు (cap 568) 5 June 1994: v New Zealand
చివరి టెస్టు 31 July 2003: v South Africa
తొలి వన్డే (cap 126) 19 May 1994: v New Zealand
చివరి వన్డే 2 September 2006:  v Pakistan
ODI shirt no. 8
దేశవాళీ క్రికెట్ సమాచారం
Years Team
2007–present Yorkshire (squad no. 8)
2004–2006 Essex
1989–2003 Yorkshire
కెరీర్ గణాంకాలు
TestsODIsFCLA
మ్యాచ్‌లు 58 159 237 399
పరుగులు 855 609 4434 1996
బ్యాటింగ్ సగటు 12.57 12.42 17.45 13.48
100s/50s 0/2 0/0 1/20 0/2
అత్యుత్తమ స్కోరు 65 46* 121 72*
వేసిన బంతులు 11821 8470 42796 19883
వికెట్లు 229 235 840 571
బౌలింగ్ సగటు 28.39 26.42 26.77 24.24
ఒకే ఇన్నింగ్స్ లో 5 వికెట్లు 9 2 32 7
ఒకే మ్యాచ్ లో 10 వికెట్లు 0 n/a 3 n/a
అత్యుత్తమ బౌలింగ్ 6/42 5/44 7/28 7/27
క్యాచ్ లు/స్టంపింగులు 13/– 21/– 46/– 69/–

As of 15 August, 2007
Source: cricketarchive.com