మూస:Non-free use rationale software screenshot

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Media data and Non-free use rationale
వివరణ A description of this image should be provided.
కర్త లేదా
కాపీహక్కు స్వంతదారు
The author or copyright holder of this image should be specified.
మూలం (WP:NFCC#4) https://example.com
ఈ వ్యాసంలో వాడేందుకు (WP:NFCC#7) మూస:Non-free use rationale software screenshot
వ్యాసంలో వాడడంలో కలిగే ప్రయోజనం (WP:NFCC#8) This image is intended to illustrate the software in question.
దీని స్థానంలో స్వేచ్ఛా మీడియాను
ఎందుకు వాడలేమంటే
(WP:NFCC#1)
No free alternative exists.
కనీస స్థాయి వినియోగం (WP:NFCC#3) This image should only include as much of the screenshot as necessary to illustrate the software.
వ్యాపార అవకాశాల పట్ల
గౌరవం
(WP:NFCC#2)
This image should be resized to lower its resolution.
సముచిత వినియోగంFair use of copyrighted material in the context of మూస:Non-free use rationale software screenshot//te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:Non-free_use_rationale_software_screenshot