మూస:Starbox observe 3s

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Observation data
Epoch {{{epoch}}}      Equinox {{{equinox}}}
Constellation {{{constell}}}
{{{component1}}}
Right ascension {{{ra1}}}
Declination {{{dec1}}}
Apparent magnitude (V) {{{appmag_v1}}}
{{{component2}}}
Right ascension {{{ra2}}}
Declination {{{dec2}}}
Apparent magnitude (V) {{{appmag_v2}}}
{{{component3}}}
Right ascension {{{ra3}}}
Declination {{{dec3}}}
Apparent magnitude (V) {{{appmag_v3}}}