మూస:Starbox astrometry

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Astrometry
{{{component1}}}
కోణీయ వేగం (Rv){{{radial_v}}} km/s
Total velocity{{{total_v}}} km/s
Proper motion (μ) RA:  mas/yr
Dec.:  mas/yr
Parallax (π){{{parallax}}} mas
ఖగోళ దూరం{{{dist_ly}}} ly
Absolute magnitude (MV){{{absmag_v}}}
Absolute bolometric
magnitude
 (Mbol)
{{{absmag_bol}}}
{{{component2}}}
కోణీయ వేగం (Rv){{{radial_v2}}} km/s
Total velocity{{{total_v2}}} km/s
Proper motion (μ) RA: - mas/yr
Dec.: - mas/yr
Parallax (π){{{parallax2}}} mas
ఖగోళ దూరం{{{dist_ly2}}} ly
Absolute magnitude (MV){{{absmag_v2}}}
Absolute bolometric
magnitude
 (Mbol)
{{{absmag_bol2}}}