మౌనమె నీ భాష

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

<poem> మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా తలపులు యేన్నేన్నో కలలుగ కంటావు కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు


చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే ఎందుకు వలచేవో యెందుకు వగచేవో ఎందుకు రగిలేవో యేమై మిగిలేవో

కోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు ఊహల వుయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే లేనిది కోరేవు యున్నది వదిలేవు ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు