రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

I00-I99 - రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ (circulatory system)కి వచ్చే వ్యాధులు

[మార్చు]

(I26-I28) పుపుస గుండె రోగము (Pulmonary heart disease), పుపుస ప్రసరణ కి వచ్చే రోగములు(pulmonary circulation)

[మార్చు]

(I30-I52) ఇతర రకములైన గుండె రోగములు

[మార్చు]

ఎండోకార్డియం (endocardium) ( గుండె కవాటములు కలిపి) (including (heart valve)s)

[మార్చు]

ఇతరములు

[మార్చు]

(I70-I79) ధమనులు, ధమనికలు (arterioles), రక్తకేశనాళికలు (capillaries) కి సంబంధించిన రోగములు

[మార్చు]

(I80-I89) వేరే చోట వర్గీకరింపబడని సిరలు (veins), శోషరస నాళములు (lymphatic vessels), శోషరస కణుపులు (lymph nodes), కి వచ్చే వ్యాధులు

[మార్చు]

(I95-I99) రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ యొక్క ఇతర, విశదీకరింపబడిన అవకతవకలు

[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]

మూస:Circulatory system pathology