రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్ అనునది హిందూ మతానికి చెందిన ఒక ప్రముఖ భక్తి గీతం, ఈ గీతం మహాత్మా గాంధీకి చాలా ఇష్టమైన గీతం[1]. విష్ణు దిగంబర్ పలుస్కర్ ఈ గీతానికి చాలా సాధారణమైన సంగీతాన్ని సమకూర్చారు, [2] ఉప్పు సత్యాగ్రహం సమయంలో దండి వరకు 241 మైలు నడిచినటు వంటి సందర్భాలలో గాంధీ, అతని అనుచరులు ఈ గీతాన్ని ఆలపించారు.[3]

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్
పతిత పావన సీతారామ్
సుందర విగృహ మెఘఃశౄమ్
గంగ తులసి సాలగరామ్

హిందీ
रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥
सुंदर विग्रह मेघश्याम
गंगा तुलसी शालग्राम ॥
भद्रगिरीश्वर सीताराम
भगत-जनप्रिय सीताराम ॥
जानकीरमणा सीताराम
जयजय राघव सीताराम ॥
रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥
रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम ॥

వాస్తవ సాహిత్యం[మార్చు]

రఘుపతి రాఘవ రాజారామ్
పతిత పావన సీతారామ్
సుందర విగ్రహ మేఘశ్యామ్
గంగ తులసి సాలగ్రామ్
భద్ర గిరీశ్వర సీతారామ్
భక్త జనప్రియ సీతారామ్
జానకి రమణ సీతారామ్
జయ జయ రాఘవ సీతారాం
జయ రఘునందన జయ సీతారామ్
జానకి వల్లభ సీతారామ్
"కొన్నిసార్లు చివరి రెండు వరుసలు కలుపుతారు":
ఆంగ్లము
Raghupati raghava rajaram
Patita paavana sitaram
Sundara vigraha meghashyam
Ganga tulasi salagram
Bhadra girishwara sitaram
Bhakata janapriya sitaram
Janaki ramana sitaram
Jaya jaya raghava sitaram

కొన్ని సార్లు ఈ క్రింది విధంగా చదువుతారు.

जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम

మూలాలు[మార్చు]

  1. Dalton, Dennis (1993). Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action. Columbia University Press. p. 109. ISBN 0-231-12237-3.
  2. Sinha, Manjari (2008-08-08). "Tuned to excellence". The Hindu. Archived from the original on 2018-12-25. Retrieved 2009-04-27.
  3. "Dandi: Salt March". Lal, Vinay. University of California, Los Angeles. Retrieved 2007-11-16.

యితర లింకులు[మార్చు]