రసాయన సమ్మేళనం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
స్వచ్చమైన నీరు (H2O) అనేది రసాయన సమ్మేళనం యొక్క ఒక ఉదాహరణ: ఈ బణువు (పైన) యొక్క బాలు-, -పుల్ల నమూనా రెండు ఉదజని భాగాలు (తెలుపు), ఒక ఆక్సిజన్ భాగం (ఎరుపు) యొక్క ఈ క్షేత్రీయ సాంగిత్యమును చూపిస్తుంది

రసాయన సమ్మేళనం (Chemical compound) అనగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అణువులు పొసగియుండు ఒక వస్తుత్వము, ఇందు వేరువేరు మూలకాల నుండి కనీసం రెండు ఉంటాయి; ఇది రసాయన బంధం ద్వారా సంయోగం చెందుతుంది. ఇక్కడ అవశ్యకమైన అణువులు ఎలా కలిసి పట్టుగా ఉంటాయో అనే దానిపై ఆధారపడి సమ్మేళనాల యొక్క నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి: బణువులు సమయోజనీయ బంధాలచే కలిసి పట్టుగా ఉండటం, లవణాలు అయోనిక్ బంధాలచే కలిసి పట్టుగా ఉండటం, అంతర్లోహ సమ్మేళనాలు లోహ బంధాలచే కలిసి పట్టుగా ఉండటం, కొన్ని సముదాయాలు సమన్వయ సమయోజనీయ బంధాలచే కలిసి పట్టుగా ఉండటం. అనేక రసాయనిక సమ్మేళనాలు కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ సర్వీస్ (CAS) కేటాయించిన ఏకైక సంఖ్యా గుర్తింపును కలిగి వుంటాయి: ఇది CAS రిజిస్ట్రీ సంఖ్య.