వక్రతా వ్యాసార్ధము, నాభ్యంతరము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వక్రతా వ్యాసార్ధంతో పోలిస్తే గోళాకార దర్పణ వ్యాసం చిన్నదయితే వక్రతా వ్యాసార్ధము, నాభ్యంతరానికి రెట్టింపు ఉంటుందని రుజువు చేయవచ్చు.[1]

పుటాకార దర్పణము[మార్చు]

పుటాకార దర్పణము యొక్క ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తున్న కాంతి కిరణం AB దర్పణతలం వద్ద పరావర్తనం చెంది ప్రధాననాభి F లోంచి పోతుంది. పరావర్తన తలానికి పతనబిందువు వద్ద గీసిన లంబము BC . పరావర్తన సూత్రం నుంచి

పతన కోణం ΔABC = పరావర్తన కోణం ΔCBF = θ
కాని ΔABC =ఏకాంతర కోణం ΔBCF = θ
కనక ΔBCF = ΔCBF
పుటాకార దర్పణం వస్తువు 2ఎఫ్ వద్ద

ΔBCF సమద్విబాహు త్రిభుజమవుతుంది. BF, CF భుజాలు సమానాలు. AB ప్రధానాక్షానికి దగ్గరగా ఉంటే BF దాదాపు PF ను సమానమని భవించవచ్చు.

PF = CF = 1/2 PC
f = r/2
r = 2f

కుంభాకార దర్పణము[మార్చు]

కుంభాకార దర్పణము యొక్క ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా ప్రయాణిస్తున్న కాంతి కిరణం AB దర్పణం వద్ద పరావర్తనం చెందుతుంది. పరావర్తన కిరణం F ద్వారా వస్తున్నట్లు ఉంటుంది. పరావర్తన తలానికి పతనబిందువు వద్ద గీసిన లంబము NBC, పరావర్తన సూత్రం నుంచి

కుంభాకార దర్పణం
r = 2f
పతన ΔABN = పరావర్తన ΔNBD = θ
కాని ΔABN = అనురూప ΔBCF
ΔNBD = శీర్షాభిముఖ ΔCBF
ΔBCF సమద్విబాహు త్రిభుజమవుతుంది. BF , CF బుజాలు సమానాలు. AB కిరణం ప్రధానాక్షానికి దగ్గరగా ఉంటే BF దాదాపు PF ను సమానమని భవించవచ్చు.
PF = CF = 1/2 PC
f = r/2
r = 2f

ఇది కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. ఇంటర్మీడియట్ భౌతిక శాస్త్రము ద్వితీయ భాగము (పేజి.నం.22-23) తెలుగు అకాడమి

బయటి లంకెలు[మార్చు]