వజ్రయానం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వజ్రయానాన్ని సూచించే వజ్రయానం, గంట చిహ్నాలు

వజ్రయానం బౌద్ధ మతంలోని ఒక తాంత్రిక సాంప్రదాయం. ఈ సాంప్రదాయాలు బౌద్ధమతంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరంపరల ద్వారా తరతరాలకు అందించబడుతూ వచ్చాయి. ఇది మధ్యయుగపు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెంది టిబెట్, తూర్పు ఆసియా, మంగోలియా, ఇంకా ఇతర హిమలయా దేశాలకు పాకింది. దీనికి సంబంధించిన గ్రంథాలను బౌద్ధ తంత్రాలు అంటారు.[1] ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన మంత్ర సాధనలు, ముద్రలు మొదలైనవి ఉంటాయి.

వజ్రయాన ధార్మిక గ్రంథాల ప్రకారం ఇది జ్ఞానోదయానికి ఒక మార్గం (యానం). మిగతా రెండు శ్రావకయానం (హీనయానం), మహాయానం (పారమితయానం).

మూలాలు

[మార్చు]
 1. Macmillan Publishing 2004, pp. 875–876.

ఆధార గ్రంథాలు

[మార్చు]
 • Akira, Hirakawa (1993), Paul Groner (ed.), History of Indian Buddhism, Translated by Paul Groner, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers
 • Banerjee, S. C. (1977), Tantra in Bengal: A Study in Its Origin, Development and Influence, Manohar, ISBN 978-81-85425-63-4
 • Buswell, Robert E., ed. (2004), Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Reference USA, ISBN 978-0-02-865910-7
 • Datta, Amaresh (2006), The Encyclopaedia Of Indian Literature (Volume One (A To Devo), Volume 1, Sahitya Akademi publications, ISBN 978-81-260-1803-1
 • Harding, Sarah (1996), Creation and Completion - Essential Points of Tantric Meditation, Boston: Wisdom Publications
 • Hawkins, Bradley K. (1999), Buddhism, Routledge, ISBN 978-0-415-21162-8
 • Hua, Hsuan; Heng Chih; Heng Hsien; David Rounds; Ron Epstein; et al. (2003), The Shurangama Sutra - Sutra Text and Supplements with Commentary by the Venerable Master Hsuan Hua, Burlingame, California: Buddhist Text Translation Society, ISBN 978-0-88139-949-3, archived from the original on May 29, 2009
 • Kitagawa, Joseph Mitsuo (2002), The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture, Routledge, ISBN 978-0-7007-1762-0
 • Macmillan Publishing (2004), Macmillan Encyclopedia of Buddhism, Macmillan Publishing
 • Mishra, Baba; Dandasena, P.K. (2011), Settlement and urbanization in ancient Orissa
 • Patrul Rinpoche (1994), Brown, Kerry; Sharma, Sima (eds.), kunzang lama'i shelung [The Words of My Perfect Teacher], San Francisco, California, USA: HarperCollinsPublishers, ISBN 978-0-06-066449-7 Translated by the Padmakara Translation Group. With a foreword by the Dalai Lama.
 • Ray, Reginald A (2001), Secret of the Vajra World: The Tantric Buddhism of Tibet, Boston: Shambhala Publications
 • Schumann, Hans Wolfgang (1974), Buddhism: an outline of its teachings and schools, Theosophical Pub. House
 • Snelling, John (1987), The Buddhist handbook. A Complete Guide to Buddhist Teaching and Practice, London: Century Paperbacks
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Meditation". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 250–255. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9251. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Rituals". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 255–259. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9347. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Thompson, John (2014). "Buddhism's Vajrayāna: Tantra". In Leeming, David A. (ed.). Encyclopedia of Psychology and Religion (2nd ed.). Boston: Springer. pp. 260–265. doi:10.1007/978-1-4614-6086-2_9348. ISBN 978-1-4614-6087-9.
 • Wardner, A.K. (1999), Indian Buddhism, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers
 • Williams, Paul; Tribe, Anthony (2000), Buddhist Thought: A complete introduction to the Indian tradition, Routledge, ISBN 978-0-203-18593-3
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=వజ్రయానం&oldid=3489575" నుండి వెలికితీశారు