వడ్రంగి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • వడ్రంగి - కలపతో వస్తువులు తయారుచేయు వృత్తిపనివాడు.