వర్గం:పుస్తకం నుండీ నేరుగా తీసుకొనబడిన సమాచారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పుస్తకం నుండీ నేరుగా తీసుకొనబడిన సమాచారం నకలుహక్కుల వివాదంలేని పుస్తకం నుండీ నేరుగా చేర్చిన సమాచారం గల వ్యాసం.